Uutiset

helmikuu 18, 2020

Muutamia uusia mahdollisuuksia ja velvollisuuksia yrityksille vuonna 2020

Jokainen uusi vuosi tuo usein ihmisille ja yrityksille muutoksia heidän tekemisiään säännöstelevissä laeissa. Niin on myös vuonna 2020. Tässä artikkelissa esittelemme joitakin yrityksiin vaikuttavia lainmuutoksia,…

Continue reading
helmikuu 5, 2020

Oletko valmiina vuoteen 2020? Tiivistelmä tänä vuonna voimaan tulleista veromuutoksista

Leinosen verokonsulttitiimi on koonnut seuraavaan keskeisimmät vuonna 2020 voimaan tulleet veromuutokset. Palkkaverotus Palkkaverotuksen verokannat pysyvät ensi vuonna ennallaan: Sosiaaliturvaveron (sotsiaalmaks) verokanta on 33 %. 1.1.2020…

Continue reading
joulukuu 13, 2019

Call off -varasto 2020: yritysten työmäärä vähenee mutta kirjanpidon työmäärä kasvaa?

Eräs tulevan vuoden arvonlisäverolain muutos liittyy tavaroiden myyntiin etukäteen tiedossa olevalle ostajalle jäsenmaassa sijaitsevasta varastosta. Vielä kuluvan vuoden loppuun saakka tavaran toisessa jäsenmaassa sijaitsevasta varastosta…

Continue reading
lokakuu 28, 2019

Verotusmäärät Virossa 2019

Olemme laadineet Teitä varten lyhyen yleiskuvan vuonna 2019 Virossa voimassa olevista veroprosenteista. Yksinkertaisemman tiedon saamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä meidän veroasiantuntijan kanssa tai tutustumaan veroprosentteihin Viron…

Continue reading
syyskuu 2, 2019

Yritysten yleisimpien markkinointikeinojen verotuksesta

Kekseliäillä yrityksillä on monipuolisesti markkinointimenetelmiä itsensä mainostamiseksi ja asiakaskunnan uskollisuuden varmistamiseksi. Yhtä vaihtelevaa on näiden menetelmien kirjaaminen yrityksen kirjanpitoon ja veroilmoituksiin. Hyvä esimerkki on käsite…

Continue reading
elokuu 26, 2019

LIIKESALAISUUDEN KÄSITE UUDEN LAIN VALOSSA

Virossa tuli 17.12.2018 voimaan laki vilpillisen kilpailun ehkäisystä ja liikesalaisuuden suojasta (ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus, EKTÄKS), jonka tavoitteena on muun muassa yhdenmukaistaa…

Continue reading
kesäkuu 5, 2019

01.07.2019 alkaen Viron julkisen sektorin organisaatioille saa lähettää laskuja vain verkkolaskuina.

Riigikogu hyväksyi 20.2.2019 kirjanpitolain muuttamisesta annetun lain, jossa säädetään julkisen sektorin laskutusmenettelyistä ja siirtymisestä verkkolaskuihin. Verkkolasku on koneellisesti luettava lasku, joka syötetään tietojärjestelmään vain kerran…

Continue reading
huhtikuu 26, 2019

Osinkojen alennettu verokanta – 14%

Jos Viron liikeyritys on jakanut nettotuloksestaan osinkoa vuodelta 2018, sovelletaan vuonna 2019 maksettaviin osinkoihin alennettua 14 prosentin verokantaa (14/86 osinkojen nettosummasta). Alennettua verokantaa sovelletaan kolmannekseen…

Continue reading
huhtikuu 24, 2019

SOPIMUSSAKKO TYÖTERVEYS- JA TYÖSUOJELUVAATIMUSTEN RIKKOMISESTA UUTENA TOIMENPITEENÄ TYÖNANTAJALLE

Työsuojeluhallinnon julkaisemien alustavien tilastojen mukaan vuonna 2018 Virossa kirjattiin 5128 työtapaturmaa, joista 10 johti kuolemaan. Työtapaturmalla tarkoitetaan työntekijän terveyshaittaa tai kuolemaa, joka on sattunut työnantajan…

Continue reading

Get in Touch

    +372 61 17 700