Uutiset

elokuu 26, 2019

LIIKESALAISUUDEN KÄSITE UUDEN LAIN VALOSSA

Virossa tuli 17.12.2018 voimaan laki vilpillisen kilpailun ehkäisystä ja liikesalaisuuden suojasta (ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus, EKTÄKS), jonka tavoitteena on muun muassa yhdenmukaistaa…

Continue reading
kesäkuu 5, 2019

01.07.2019 alkaen Viron julkisen sektorin organisaatioille saa lähettää laskuja vain verkkolaskuina.

Riigikogu hyväksyi 20.2.2019 kirjanpitolain muuttamisesta annetun lain, jossa säädetään julkisen sektorin laskutusmenettelyistä ja siirtymisestä verkkolaskuihin. Verkkolasku on koneellisesti luettava lasku, joka syötetään tietojärjestelmään vain kerran…

Continue reading
huhtikuu 26, 2019

Osinkojen alennettu verokanta – 14%

Jos Viron liikeyritys on jakanut nettotuloksestaan osinkoa vuodelta 2018, sovelletaan vuonna 2019 maksettaviin osinkoihin alennettua 14 prosentin verokantaa (14/86 osinkojen nettosummasta). Alennettua verokantaa sovelletaan kolmannekseen…

Continue reading
huhtikuu 24, 2019

SOPIMUSSAKKO TYÖTERVEYS- JA TYÖSUOJELUVAATIMUSTEN RIKKOMISESTA UUTENA TOIMENPITEENÄ TYÖNANTAJALLE

Työsuojeluhallinnon julkaisemien alustavien tilastojen mukaan vuonna 2018 Virossa kirjattiin 5128 työtapaturmaa, joista 10 johti kuolemaan. Työtapaturmalla tarkoitetaan työntekijän terveyshaittaa tai kuolemaa, joka on sattunut työnantajan…

Continue reading
marraskuu 9, 2018

Työntekijärekisterin tietomäärä kasvaa – kasvaako myös yrityksen hallinnollinen taakka?

Näin ollen veronmaksajat joutuvat mitä todennäköisimmin 1.1.2019 alkaen kirjaamaan pakollisesti rekisteriin enemmän tietoja kuin nykyään. Työntekijärekisterin tietojen tarkka kokoonpano säädetään jatkossa asetuksella, ja sinne aiotaan…

Continue reading
lokakuu 23, 2018

Sähköinen henkilöllisyys ja liiketoiminta Virossa – myytit ja todellisuus

Olemme Leinonen OÜ:ssä tarjonneet jo vuosia monille e-asukkaille sekä oikeudellisia että veropalveluja. Näinä vuosina olemme havainneet useita sähköiseen henkilöllisyyteen liittyviä myyttejä, jonka noudattaminen saattaa johtaa…

Continue reading
elokuu 29, 2018

Viron Kaupparekisterin vaatimus tietojen jättämisestä yhtiön lopullisten edunsaajien osalta

Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka viime kädessä omistaa oikeushenkilön tai hallitsee sitä omistamalla suoraan tai välillisesti riittävän prosentuaalisen osuuden oikeushenkilön osakkeista, osuuksista, äänioikeuksista tai…

Continue reading
heinäkuu 23, 2018

Arvonlisäverolaissa muutetaan 1. lokakuuta 2018 alkaen kiinteistön verotuksen sääntöjä

Kaksi tärkeää asiaa muuttuvat. Voimassaolevan KMS:n mukaan on kiinteistön tai sen osan luovutus vapautettu liikevaihtoverosta, paitsi jos kyseessä on rakentamaton tontti. Arvonlisäverotus liittyy tontin käsitteeseen…

Continue reading
heinäkuu 6, 2018

Sosiaaliveron maksun vähimmäisvaatimus 2018.

Työnantaja maksaa työntekijästä tai virkamiehestä sosiaaliveroa yleensä yhden kuukauden palkka vastaavan määrän, ei kuitenkaan vähemmän kuin kuukausittaisen vähimmäismäärän. Se tarkoittaa sitä, että jos työntekijä ansaitsee…

Continue reading

Get in Touch

    +372 61 17 700