Uutiset

lokakuu 23, 2018

Sähköinen henkilöllisyys ja liiketoiminta Virossa – myytit ja todellisuus

Olemme Leinonen OÜ:ssä tarjonneet jo vuosia monille e-asukkaille sekä oikeudellisia että veropalveluja. Näinä vuosina olemme havainneet useita sähköiseen henkilöllisyyteen liittyviä myyttejä, jonka noudattaminen saattaa johtaa…

Continue reading
elokuu 29, 2018

Viron Kaupparekisterin vaatimus tietojen jättämisestä yhtiön lopullisten edunsaajien osalta

Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka viime kädessä omistaa oikeushenkilön tai hallitsee sitä omistamalla suoraan tai välillisesti riittävän prosentuaalisen osuuden oikeushenkilön osakkeista, osuuksista, äänioikeuksista tai…

Continue reading
heinäkuu 23, 2018

Arvonlisäverolaissa muutetaan 1. lokakuuta 2018 alkaen kiinteistön verotuksen sääntöjä

Kaksi tärkeää asiaa muuttuvat. Voimassaolevan KMS:n mukaan on kiinteistön tai sen osan luovutus vapautettu liikevaihtoverosta, paitsi jos kyseessä on rakentamaton tontti. Arvonlisäverotus liittyy tontin käsitteeseen…

Continue reading
kesäkuu 19, 2018

Luontoisedun puuttuminen ei välttämättä tarkoita, että syntyy oikeus vähentää tuotantopanoksiin sisältyvä arvonlisävero

Tuloverolain muutoksen yhteydessä tuotantopanoksista kertyvän arvonlisäveron vähentämistä koskeva muutos tehtiin myös arvonlisäverolakiin. Arvonlisäverolain 30 §:n 4¹ momentin nojalla henkilöauton käytöksi elinkeinotoiminnassa käsitetään myös työntekijöiden kuljettaminen…

Continue reading
kesäkuu 3, 2018

Työsuhdeautojen yksityisajojen verotus muuttuu

Työnantajan auton yksityiskäytöstä kannettavat verot riippuvat jatkossa vain henkilöauton tehosta ja iästä (eivät ajetusta kilometrimäärästä), ja ajopäiväkirjan pitämisvelvollisuus päättyy. Jatkossa ei ole enää tärkeää, montako…

Continue reading
maaliskuu 14, 2018

Metallituotteiden käännetystä verovelvollisuudesta saa jatkossa tehdä yhden laskun

Tammikuussa 2017 tuli voimaan Viron-sisäinen käännetty verovelvollisuus metallituotteille, joiden tarkemmat tavarakoodit on lueteltu arvonlisäverolain (KMS) 41¹ §:n 2 momentin 5 kohdassa. Luettelossa on runsaasti erilaisia…

Continue reading
helmikuu 28, 2018

Liikuntakulujen korvaaminen vuodesta 2018 alkaen

Kyseessä ei ole työnantajan velvollisuus vaan mahdollisuus, ja asiasta on sovittava työnantajan ja työntekijän välillä. On selvää, että mikään laki ei voi velvoittaa työntekijöitä harrastamaan…

Continue reading
tammikuu 23, 2018

Konsernin sisäinen laina voi tuoda mukanaan verovelvollisuuden

Konsernin sisäisten lainojen kohdalla on edelleen tärkeää, että lainan korko noudattaa markkinaehtoja. Lainan antaminen alhaisemmalla korolla (siirtohinnoittelun laiminlyöminen) voi aiheuttaa sen, että saamatta jäänyt korko…

Continue reading
tammikuu 10, 2018

Sairauskorvauksen voi nyt maksaa ilman sosiaaliturvamaksuvelvollisuutta myös kahdesta tai kolmesta sairauspäivästä

Nykyisen työterveys- ja työturvallisuuslain (TTOS) mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta neljännestä kalenteripäivästä alkaen kahdeksanteen kalenteripäivään saakka 70 prosenttia työntekijän keskipalkasta eikä maksetusta korvauksesta peritä…

Continue reading

Get in Touch

    +372 61 17 700