Sähköinen henkilöllisyys ja liiketoiminta Virossa – myytit ja todellisuus

Olemme Leinonen OÜ:ssä tarjonneet jo vuosia monille e-asukkaille sekä oikeudellisia että veropalveluja. Näinä vuosina olemme havainneet useita sähköiseen henkilöllisyyteen liittyviä myyttejä, jonka noudattaminen saattaa johtaa vahingonkorvauksien perimiseen Viroon yrityksen perustaneelta e-asukkaalta, kanteisiin ja sakkoihin. Esittelemme ja kumoamme neljä yleisintä sähköiseen henkilöllisyyteen liittyvää myyttiä.

Myytti 1. Virossa ei tarvitse maksaa veroja. 

On totta, että Virossa ei tarvitse maksaa yrityksen tuloveroa. Kuitenkin vain silloin, kun yrityksen voitosta ei ole jaettu osakkaille osinkoa. Jos itsenäinen talousyksikkö on ilmoittanut tilinpäätöksensä kaupparekisterille, osakkaat voivat nostaa tuoton ulos osinkona. Yrityksen on maksettava tuloveroa maksamastaan osingosta 14-20%. Yrityksen on maksettava veroa myös erikoiseduista. Erikoiseduksi katsotaan esimerkiksi asunnon vuokraaminen hallituksen jäsenelle, työntekijöiden ilmainen ruokailu ja yrityksen omaisuuden myynti hallituksen jäsenelle tai työntekijöille markkinahintaa halvemmalla. Verojen laiminlyönti johtaa mitä todennäköisemmin Viron vero- ja tullihallituksen nostettavaan kanteeseen. 

Myytti 2. Viron yrityksillä ei ole mitään kirjanpitovelvollisuutta. 

Kirjanpitovelvollisia ovat kaikki Virossa rekisteröidyt yksityis- tai julkisoikeudelliset oikeushenkilöt, itsenäiset ammatinharjoittajat ja ulkomaalaisten yritysten sivutoimistot. Kirjanpitovelvollisen talousyksikön on jokaiselta tilikaudelta laadittava tilinpäätös, joka käsittää taseen, tuloslaskelman ja toimintakertomuksen. On ollut riittävästi esimerkkejä, jossa e-asukas on jättänyt tilipäätöksensä ilmoittamatta, joka on puolestaan johtanut yrityksen poistamiseen kaupparekisteristä. 

Myytti 3. Viron pankeissa saa avata pankkitilin verkossa. 

Viron pankkien on noudatettava tiukkoja rahanpesusääntöjä ja se pakottaa ne soveltamaan myös omia asianmukaisen huolellisuuden järjestelmiä. Se koskee myös e-asukkaita, jonka tulee olla pankkitilin avaamiseksi henkilökohtaisesti paikalla. Viron pankit voivat lopulta kieltäytyä tilin avaamisesta, jos katsovat, että heidän saama tieto on puutteellista tai ylipäätään epäilyttävää.

Myytti 4. Yrityksen perustaminen Viroon takaa vapautuksen muiden maiden yritysveroista. 

Tämä myytti on hyvin yleistä Viron naapurimaista sähköistä henkilöllisyyttä hakeneiden joukossa (esim. Suomi). Jos Viron yhtiö harjoittaa pysyvästi taloustoimia toisessa Euroopan Unionin (jäljempänä EU) jäsenmaassa, Viron yhtiö on sen toisen EU-maan verovelvollinen. Esimerkiksi Viron yhtiö voi olla verovelvollinen Suomessa, jos sen kiinteä toimipaikka sijaitsee Suomessa (yrityksen toimintaa ja johtoa harjoitetaan kokonaan Suomessa). Sen sivuuttamiseen voivat liittyä odottamattomat kustannukset ja oikeudelliset ongelmat.

Välttääkseen yllämainitut kielteiset seuraukset, on ennen sähköiseen henkilöllisyyteen liittyvää liiketoimintaa ja rahaa koskevaa päätöksentekoa hyvä neuvotella asiantuntijoiden kanssa. Leinonen OÜ tarjoaa erittäin kokeneita kirjanpitäjiä sekä oikeudellisia ja veroneuvonantajia auttaakseen e-asukkaita parhaan mahdollisen ratkaisun löytämisessä.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading