Tärkeimmät työnantajia koskevat muutokset vuonna 2021

Vuonna 2021 ovat tulleet voimaan tai tulevat voimaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla työnantajille tärkeät lakimuutokset. Tässä yhteenvedossa olemme esittäneet tärkeimmät muutokset työlainsäädännössä.

Ensimmäinen tärkeä muutos koskee työympäristöä ja erityisesti riskianalyysiä. Jokaisen työnantajan on laadittava yrityksessään riskianalyysi työympäristön riskitekijöiden perusteella, ja laissa säädetään velvollisuudesta päivittää riskianalyysi, kun työympäristö on olennaisesti muuttunut ja ilmaantuu uusia merkittäviä riskitekijöitä. Vuoden 2020 keväästä lähtien monet työnantajat ovat sopineet työntekijöidensä kanssa työskentelystä kotitoimistossa, joten näiden työntekijöiden työympäristö on olennaisesti muuttunut. Lisäksi tällaiseen työympäristön muutokseen on lisääntynyt psykososiaalinen riskitekijä, mikä tarkoittaa, että kotona työskentely saattaa vaikuttaa haitallisesti myös työntekijöiden mielenterveyteen. Työnantajan, joka on edellisenä tai tänä vuonna ryhtynyt käyttämään työskentelyä etätyön muodossa, on näin ollen päivitettävä riskianalyysinsä. Velvollisuus päivittää riskianalyysi kannustaa työnantajia arvioimaan etätyön riskitekijöitä ja siten muuttamaan työntekijöiden työympäristöä turvallisemmaksi. Kaikkien työnantajien, joiden on laadittava yrityksessään riskianalyysi, on esitettävä riskianalyysi Työsuojeluvirastolle joko Työsuojeluviraston uuden tietojärjestelmän „TEIS” kautta tai kirjallisesti toistettavissa olevassa muodossa viimeistään 01.09.2021.


Muutosten mukaan työterveys- ja työturvallisuuslaki laajenee tietyssä määrin myös palveluntarjoajiin, esimerkiksi toimeksianto- tai urakkasopimuksen nojalla työskenteleviin henkilöihin kuten remonttimieheen tai siivoojaan. Tämä lainmuutos johtuu tarpeesta varmistaa turvallinen työympäristö myös palveluntarjoajille, jotka tarjoavat palveluja yrityksen työympäristössä. Tilanteessa, jossa yrityksessä tarjoavat palvelua tällaiset henkilöt, palveluntarjoajalla on velvollisuus ilmoittaa yritykselle hänen toimintaansa liittyvistä vaaroista ja yrityksellä on velvollisuus tiedottaa palveluntarjoajille yrityksen ympäristössä esiintyvistä vaaroista ja esitellä heille esimerkiksi paloturvallisuusvaatimukset ja ensiaputoimenpiteet. Yhtiöllä on myös velvollisuus tutkia palveluntarjoajiin liittyviä työtapaturmia.

Työnantajan vastuu työsopimuslain rikkomisesta on kasvanut. Sakkojen määrät ovat vuoden 2021 alussa moninkertaistuneet aikaisempaan verrattuna eli jos aikaisemmin työnantajalle oli mahdollista määrätä enintään 1300 euron sakko, niin vuodesta 2021 työnantajalle voidaan määrätä jopa 32 000 euron rahasakko.

Vuoden 2021 alusta lähtien on uusi mahdollisuus työriidan osapuolille osallistua työriitakomitean istuntoon videosillan kautta.

Joka vuosi tuo mukanaan lakimuutoksia, jotka vaikuttavat työnantajiin. Leinosen lakineuvojat ovat aina valmiita auttamaan yrityksiä erilaisissa oikeudellisissa asioissa, jolloin yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading