Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion mukaan päivittäinen lepo ei ole osa viikoittaista lepoaikaa, vaan sen on edeltävä sitä. Tämä on ristiriidassa aiemman käsityksen kanssa, jonka mukaan aikataulun mukaisesti työskentelevä henkilö saisi vähintään 36 tuntia peräkkäistä lepoaikaa seitsemän päivän aikana, eli 11 tunnin päivittäinen lepoaika oli aiemman tulkinnan mukaan osa viikoittaista lepoaikaa. 

Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen mukaan työntekijälle on taattava vähintään kerran seitsemässä päivässä perättäin sekä päivittäinen että viikoittainen lepoaika seuraavasti: 11 tuntia + 48 tuntia = 59 tuntia työntekijöiden kohdalla, joilla on säännöllinen työaika (maanantaista perjantaihin työskentelevät ihmiset), ja 11 tuntia + 36 tuntia = 47 tuntia työntekijöiden kohdalla, joilla on kumulatiivinen työaika (aikataulun mukaisesti työskentelevät ihmiset). Tämä tulkinta ei koske maanantaista perjantaihin työskenteleviä ihmisiä, mutta se vaikuttaa ihmisiin, joilla on kumulatiivinen työaika ja jotka työskentelevät aikataulun mukaisesti. Näin ollen työnantajien, joiden työntekijät työskentelevät aikataulun mukaisesti, on laadittava työaikataulut siten, että työntekijälle jäisi seitsemän päivän aikana vähintään 47 tuntia peräkkäistä lepoaikaa. 

Virolaisilla työnantajilla on vuoden 2023 loppuun asti aikaa panna muutokset täytäntöön, sillä Työtarkastusvirasto tulee soveltamaan uutta tulkintaa valvonnassaan 1.1.2024 alkaen. 

On myös mahdollista, että Viron työsopimuslakia muutetaan vuonna 2024 siten, että työnantajat voivat käyttää aiempaa pakollista lepoaikaa. Koska toistaiseksi lakia ei ole vielä ryhdytty muuttamaan, virolaisten työnantajien on tällä hetkellä noudatettava edellä mainittua uutta tulkintaa lepoajasta. 

Helen Kaur

Senior Legal Advisor

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading