Työntekijöiden majoituskustannusten korvaaminen pois luontoiseduista

Suunniteltu muutos koskee tuloverolain luontoisetuus osuutta. Osa muutoksia koskee majoituskulujen korvaamista työntekijälle ja osa työntekijän kuljettamista töihin ja takaisin kotiin.

Jatkossa työnantajan yrityksen liiketoimintaan liittyviä kuluja ei nähdä luontoisetuuksina, mikäli ne ovat aiheutuneet työsopimuksen solmineen työntekijän majoittamisesta ja jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1) Kun työntekijän asuinpaikka on yli 50km päässä työpaikasta, eikä hän omista asuinkäytössä olevaa asuntoa lähempänä työpaikkaa, ja nämä ehdot täyttyvät koko majoittamisajalta;

2) kulut yhtä majoitettavaa työntekijää kohti kuukaudessa ovat 200 euroa Tallinnan ja Tarton alueella, muualla maassa 100 euroa.

Kulujen määrä on sidottu tiettyyn henkilöön, mutta niitä voi ynnätä yhteen. Esimerkiksi työnantaja voi majoittaa neljä työntekijää neljän huoneen asunnossa Tallinnassa, mikä maksaa yhteensä 800 euroa kuukaudessa.

Rajoituksena oleva ehto on määritelty tiukasti. Ainoastaan asuinpaikan puuttuminen työpaikan lähistöltä ei riitä. Työntekijä ei voi omistaa kiinteistöä eli taloa tai asuntoa, joka sijaitsee 50 km lähempänä työpaikkaa, mikäli verokannustinta halutaan käyttää.

Lain muutoksen jälkeen työnantaja voi verottomasti kompensoida työntekijöiden majoituiskuluja tietyltä ajanjaksolta sallittujen rajojen sisällä.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading