Verotusmäärät Virossa 2019

Olemme laadineet Teitä varten lyhyen yleiskuvan vuonna 2019 Virossa voimassa olevista veroprosenteista. Yksinkertaisemman tiedon saamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä meidän veroasiantuntijan kanssa tai tutustumaan veroprosentteihin Viron verottajan sivulla.

TULOVERO

Yrityksen tulovero

 

 

 

 

 

 

 

 

Veron määrä

N/A

Yrityksellä ei ole tuloveroa, jakamaton ylijäämä on vapautettu tuloverosta.

 

 

 

20 % eli 20/80 nettosummasta

Ylijäämä on verotettavaa se jaettaessa, eli esimerkiksi jakamalla osinkoja. Lisäksi tuloverolla verotetaan luontaisedut, vastaanottotilaisuuksien kulut, lahjat, lahjoitukset, yritystoimintaan liittymättömät kulut ja konsernin sisäinen luovutushinta.

Tämän lisäksi tuloveronalaisia ovat yrityksen pääoman vähentäminen, osakkeiden tai osuuksien takaisin ostaminen ja selvitysmenettelyn osuuden maksaminen siltä osin, joka ylittää yrityksen omaan pääomaan tehdyt rahalliset ja aineettomat maksusuoritukset.

14 % eli 14/86 nettosummasta

Säännöllisesti maksettaville osingoille sovelletaan alennettua määrää 14/86. Huom.! Mikäli maksun saaja on yksityishenkilö, sovelletaan osinkoihin 7 %:n ennakonpidätystä.

Ulkomaalaisen osuudenomistajan osalta voi ennakonpidätys olla 5 % tai 0 % (riippuu verosopimuksesta).

Verotuskausi

Kalenterikuukausi. Tulovero on ilmoitettava ja maksettava maksun syntymisen kuukautta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.

Luonnollisen henkilön tulovero

Veroprosentti

20 %

Verotuskausi

Kalenterivuosi. Luonnollinen henkilö esittää veroilmoituksen verotuskautta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.

ENNAKONPIDÄTYS JA PALKASTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET

Tulovero

20 % työnantajan suorittama ennakonpidätys

Tuloverovapaa osuus

Vuosittainen tuloverovapaa tulo enintään 6000 euroa (500 euroa kuukaudessa). Mikäli henkilön vuositulot ovat enintään 14 400 euroa, voidaan verovapautus käyttää täysimääräisenä. Mikäli vuositulot jäävät 14 400–25 200 euron välille, vähenee vähennettävä verovapaa tulo seuraavan kaavan mukaan: 6000–6000 / 10 800 * (tulon summa – 14 400).

Sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajan velvollisuus maksaa bruttopalkasta

Työntekijän palkasta pidätettävä

33 % sairausvakuutusmaksu20% for social security and 13% for health insurance

0,8 % työttömyysvakuutusmaksu

1,6 % työttömyysvakuutusmaksu

2 % eläkevakuutusmaksu (mikäli henkilö on liittynyt II eläkepilarin järjestelmään tai työntekijä on syntynyt vuonna 1983 tai sen jälkeen.20% for social security and 13% for health insurance kui

ARVONLISÄVERO

Veroprosentti

20 % Standardimäärä

9 %

0 %

Verotuskausi

Kalenterikuukausi. Arvonlisäveroilmoitus esitetään verotuskautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Recent Posts

joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading