Viron Kaupparekisterin vaatimus tietojen jättämisestä yhtiön lopullisten edunsaajien osalta

Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka viime kädessä omistaa oikeushenkilön tai hallitsee sitä omistamalla suoraan tai välillisesti riittävän prosentuaalisen osuuden oikeushenkilön osakkeista, osuuksista, äänioikeuksista tai omistusosuudesta, haltijaosakkeet tai -osuudet mukaan luettuina, tai käyttää määräysvaltaa muilla keinoin. Osoituksena suorasta omistuksesta pidetään sitä, että luonnollisen henkilön omistusosuus yhtiöstä muodostaa 25 prosenttia plus yksi osake tai yli 25 prosenttia osakepääomasta. Osoituksena välillisestä omistuksesta pidetään sitä, että yhtiön 25 prosentin plus yhden osakkeen osuudella tai yli 25 prosentin osakepääomalla on omistajana toinen yhtiö, jossa luonnollinen henkilö käyttää päätösvaltaa, tai useampi yhtiö, joissa sama luonnollinen henkilö käyttää päätösvaltaa.

Oikeushenkilön hallitus säilyttää tosiasiallista edunsaajaa koskevia tietoja kaupparetisterissä ja todellista edunsaajaa koskevat tiedot julkaistaan kaupparekisterin tietojärjestelmässä. Tosiasiallista edunsaajaa koskevat tiedot esitetään yrittäjäportaalin kautta kirjautumalla henkilökortilla, tai notaarin välityksellä.

Selvitys on esitettävä kaupparekisterille viimeistään 31.10.2018. Selvityksen esittämättä jättämisestä voidaan määrätä sakko, joka on enintään 32 000 euroa.

Tarjoamme kaupparekisterille selvityksen esittämisen yhteydessä tosiasiallisen edunsaajan tunnistamiseen, tarvittavien asiakirjojen valmisteluun sekä kaikkien tarvittavien asiakirjojen allekirjoittamiseen ja esittämiseen liittyviä neuvontapalveluita.

Jos tarvitset tässä asiassa apua tai neuvoja, ota yhteyttä neuvontaamme osoitteessa advisory@leinonen.ee

Recent Posts

joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading