YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa.

Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi mahdollista yhtiömuotoa. Näistä yleisimmät ovat osakeyhtiö (OÜ), julkinen osakeyhtiö (AS), avoin yhtiö (TÜ) ja kommandiittiyhtiö (UÜ). Suosituimmat yhtiömuodot ovat osakeyhtiö ja julkinen osakeyhtiö.

VEROTUS

Virossa yritykset eivät maksa perinteistä yritystuloveroa. Virolaiset yritykset ja ulkomaiset yritykset, joilla on kiinteä toimipaikka Virossa (mukaanlukien sivuliikkeet), ovat velvollisia maksamaan 20% tuloveroja vain kun yhtiöstä maksetaan osinkoa. Tammikuusta 2018 alkaen yritysvero laskettiin 14% niissä tapauksissa kun osinkoja maksetaan oikeushenkilöille.

Virossa henkilötuloveroaste on 20%. Verokausi Virossa on kalenterivuosi. Yleisesti ottean työnantaja pidättää verot työntekijän bruttopalkasta.

Yleinen arvonlisäveroaste Virossa on 20%. Alempi ALV-kanta on 9%, joka koskee kirjoja, lääkkeitä, aikakauslehtiä sekä majoituspalveluita. Kaikki tuotteet ja palvelut, jotka liittyvät kansainväliseen kauppaan, ovat verottomia.

TYÖSUHDE

Viron työlainsäädäntö sääntelee työsuhteen ehtoja.

Ulkomaiset työntekijät ovat verovelvollisia Virossa, jos he oleskelevat maassa vähintään 183 päivää 12:n kuukauden aikana. Kun ulkomainen työntekijä on verovelvollinen Virossa tulee hänen myös rekisteröidä oleskelu.

Jos yritys haluaa palkata työntekijän, on tämä työsuhde rekisteröitävä (employment register), jota ylläpitää Viron vero- ja tullivirasto. Ulkomaisen työntekijän on myös haettava Viron henkilöllisyyskortti paikallisilta viranomaisilta.

Virossa kaikki työntekijät ovat oikeutettuja sairausvakuutukseen ja muihin sosiaaliturvaetuihin, kuten työttömyysturvaan.

Mikäli työnantaja päättää työsuhteen on noudatettava  irtisanomisaikaa, joka määräytyy työvuosien mukaan. 15:n päivän irtisanomisaika koskee työntekijöitä, jotka ovat olleet töissä yrityksessä alle vuoden. Yli 10 vuotta työskennelleitä koskee 90:n päivän irtisanomisaika.

EKSPATRIAATIT

Viro kuuluu Euroopan Unioniin, joten liikkuminen ja työskentely EU-maiden kansalaisille on vapaata. Jos aikoo kuitenkin oleskella ja työskennellä Virossa yli 90 päivää puolen vuoden aikana (laskettuna saapumispäivästä), pitää hakea oleskelupaa.

Useimmat ulkomaiset työntekijät asuvat Tallinnassa, Viron pääkaupungissa. Myös Tartossa on iso ulkomaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden yhteisö.

Recent Posts

kesäkuu 10, 2024

OLETKO TÄYTTÄNYT YHTIÖSI TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET?

Viron voimassa olevan lainsäädännön mukaan tilinpäätöksen esittäminen on pakollista kaikille virolaisille kirjanpitovelvollisille yhtiöille, ja tilinpäätöksen on oltava laissa säädetyn mallin mukainen. Tilikausi on 12 kuukautta,…

Continue reading
joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading