Business in Suomi

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysmuodon valintaan.

Yritysmuodot Suomessa: toiminimi   (Private Entreprenuer), osakeyhtiö (Limited Company), avoin yhtiö (Patnership), kommandiittiyhtiö (Limited partnership), osuuskunta (Cooperative), sivuliike (Branch).

Suosituin yritysmuoto on osakeyhtiö (OY) - Limited Company. Osakkeenomistajia on oltava vähintään yksi, osakepääoma on vähintään 0 euroa ja hallituksessa on oltava 1-5 varsinaista jäsentä.

VEROTUS

Osakeyhtiön tulovero on 20% kaikentyyppisten yritysten tulojen osalta, mukaan lukien myyntivoitot, korkotuotot, osingot, rojaltit ja vuokratuotot.

Arvonlisäveron perusverokanta Suomessa on 24 %. Alennettu arvonlisäverokanta 14 % koskee elintarvikkeiden, rehujen sekä ravintola- ja catering-palvelujen myyntiä. 10 % verokantaa sovelletaan esimerkiksi kirjoihin, lääkkeisiin, matkustajaliikenteeseen, majoitukseen sekä sanomalehtien ja aikakauslehtien tilauksiin

Suomessa palkansaajan tuloja verotetaan progressiivisesti. Toisin sanoen, mitä korkeammat tulot, sitä korkeampi veroprosentti. Vuonna 2019 henkilökohtainen tulovero (valtionvero) on 0 % - 31,25 %. Valtionveron lisäksi yksityishenkilöt maksavat kunnallisveroa, joka on noin 20%.

TYÖSUHDE

Suomen työ- ja työturvallisuuslainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin suomalaisten työnantajien työntekijöihin riippumatta heidän kansalaisuudestaan. Lähetettyjen työntekijöiden tapauksessa ylityökorvaukset, työajat, lomat, sairausloma ja vähimmäispalkka ovat sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia.

Suomi on allekirjoittanut useiden maiden kanssa sopimuksia, jotka estävät kaksinkertaisen verotuksen. Ulkomaalaisia, jotka työskentelevät Suomessa enemmän kuin 183 päivää 12 kuukauden aikana tai kalenterivuoden aikana, verotetaan Suomessa.

EKSPATRIAATIT

EU:n jäsenvaltioiden, Pohjoismaiden, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa asuakseen Suomessa. Suomessa voi oleskella ja työskennellä vapaasti enintään kolme kuukautta. Jos oleskelu kestää yli kolme kuukautta, ulkomaalaisen on rekisteröitävä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä. Rekisteröinti edellyttää voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta tai passia.

Suomeen EU: n ulkopuolelta yli 90 päiväksi tulevien ulkomaalaisten on haettava oleskelulupaa. Vaikka oleskelu olisikin alle 90 päivää, ulkomaalainen saattaa tarvita oleskeluluvan työntekoa varten. Oleskelulupaa on haettava henkilökohtaisesti.

Suomessa yli kuusi kuukautta oleskelevat ulkomaalaiset työntekijät ovat yleisesti verovelvollisia Suomessa, mikä tarkoittaa, että heidän tulojaan verotetaan progressiivisesti samalla tavoin kuin Suomessa pysyvästi asuvien henkilöiden. A1-todistus osoittaa, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä työntekijään sovelletaan hänen työskennellessään ulkomailla. A1-todistus määrittää myös, mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan siltä ajalta, kun henkilö työskentelee Suomessa.

Helsinki on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupungeista ja yksi houkuttelevimmista paikoista ulkomaisille investoinneille. Se on myös kasvava ja erittäin mielenkiintoinen kuluttajamarkkina, jonka talous, väestönkasvu ja ostovoima kehittyvät positiivisesti. Tilastokeskuksen arvion mukaan Helsingin väkiluku kasvaa yli 700 000 asukkaan vuoteen 2030 mennessä.

Helsinki on 470 vuotta vanha ja se on Suomen poliittinen, koulutuksellinen, taloudellinen ja kulttuurinen keskus. Noin kolme neljäsosaa Suomessa toimivista ulkomaisista yhtiöistä on perustettu tälle alueelle.

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services