Accounting and consulting since 1989

Edustusta vai markkinointia?

Erilaisia tilaisuuksia järjestäessä voi olla hyvä tarkistaa hyvissä ajoin, onko tilaisuus luonteeltaan edustamista vai markkinointia. Edustustilaisuuksien ja -menojen tarkoituksena on liiketoiminnan edistäminen ja esimerkiksi asiakassuhteiden luominen, säilyttäminen ja parantaminen vieraanvaraisuuden tai muun huomaavaisuuden keinoin. Vastaavasti samankaltaiset henkilöstöön kohdistuvat menot rinnastetaan arvonlisäverotuksessa yksityiskuluihin, eivätkä ne ole vähennyskelpoisia.

Markkinointi- ja edustustilaisuudet eroavat toisistaan verokäsittelyltään ja yleisiltä piirteiltään. Markkinointitilaisuus voi olla mainostilaisuus, johon asiakkailla on yleensä vapaa pääsy, eikä asiakasjoukkoa valikoida. Tilaisuuteen voi liittyä vähäistä tarjoilua, mutta koska kyseessä olisi mainostilaisuus, tarjoilua ei voida mieltää edustamiseksi. Markkinointitilaisuus taas voi olla tuotteiden kohderyhmämarkkinointia, johon kutsutaan tietyn asiakasryhmän edustajia. Edustustilaisuus taas on usein suljettu tilaisuus, johon kutsutaan tietyt ennalta päätetyt henkilöt. Tilaisuuteen voi sisältyä esim. yrityksen uusien tuotteiden esittelyä tai muuta ohjelmaa verkostoitumisen lisäksi.

Tilaisuuden verokäsittelyä pohdittaessa täytyy ensin arvioida tilaisuuden tarkoitusta ja luonnetta. Jos kyse on edustustilaisuus, kaikista kuluista 50 % on vähennyskelpoisia. Jos kyseessä taas on markkinointitilaisuus, tilaisuuden kuluja tulee tutkia tarkemmin ja selvittää, mikä osa kuluista on veronalaista ja mikä taas ei.

Tilaisuuden verokäsittelyä pohdittaessa täytyy ensin arvioida tilaisuuden tarkoitusta ja luonnetta

Vuoden 2014 aikana edustusmenot eivät olleet miltään osin vähennyskelpoisia kuluja, mutta vuosien 2015 ja 2016 edustusmenot ovat vähennyskelpoisia verotuksessa 50 %. Verohallinto on julkaissut sivuillaan laajan ohjeen aiheesta pohjautuen lainsäädäntöön sekä KHO:n ratkaisuihin, jotka osaltaan muuttivat verotuskäytäntöä nimenomaisesti kutsuvierastapahtumien kannalta. Tutustu tarkemmin tilaisuuksien luonteiden rajanvetoon Verohallinnon sivuilla. 

 23.02.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services