Accounting and consulting since 1989

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Suomen hallitus esittää koronaviruksen vaikutusten ehkäisemiseksi 15 miljardin euron avustuspakettia.


Hallitus on valmistellut nopealla aikataululla hallituksen esityksen Finnvera Oyj:n kotimaan rahoitusvaltuuksien nostamisesta nykyisestä 4,2 miljardin euron enimmäismäärästä 12 miljardiin euroon.

Finnvera Oyj kykenee nykyvaltuuden puitteissa lisäämään yritysrahoitusta 2 miljardilla eurolla, joten valtuuden korotus 12 miljardiin euroon mahdollistaa 10 miljardin euron lisärahoituksen yrityksille. Lisäksi nostetaan valtion Finnveralle maksama luotto- ja takaustappioiden korvausosuus 50 prosentista 80 prosenttiin. Noston myötä Finnvera voi kasvattaa riskinottoaan epävarmassa tilanteessa.

Määräaikaiset muutokset yt-menettelyyn sekä lomautuksiin.

Hallitus päätti toimista, joilla lomauttamisesta tehdään yrityksille mahdollisimman joustavaa ja edullista korona-viruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.


Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on turvata yritysten tulevaisuus sekä säilyttää työpaikat pitkällä aikavälillä.

Työttömyysturva

Samalla päätettiin, että myös pienet yrittäjät pääsevät vastaavaan työttömyysturvan pariin kuin palkansaajatkin.

TyEL alennus

Työnantajan työeläkemaksuihin on esitetty tilapäistä alennusta. Tämä alennus toteutetaan. Alennus on 2,6 %-yksikköä ja se tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020. Alennus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Alennuksen vaikutus peritään takaisin vuosien 2022 -2025 aikana työeläkkeen työnantajamaksua korottamalla.

  

Maksuvapaat kuukaudet lainanlyhennyksiin

Pankit myöntävät hakemuksesta maksuvapaita kuukausia lainanlyhennyksistä, yksityisasiakkaille 6 kuukautta ja yritysasiakkaille 3 kuukautta.

Tuloveroilmoitukset

Useimmilla yrityksillä päättyy tilikausi 31.12. ja veroilmoitus pitää lähettää 30.4. mennessä. Sairastapausten johdosta veroilmoituksen määräpäivään on mahdollista saada lisäaikaa.

Ilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Lisäaikaa ei lähtökohtaisesti myönnetä, mutta verohallinto on ilmoittanut, ettei se peri viivästysmaksuja eikä viivästyskorkoja.

Ennakkoverot

Ennakkoveroihin on mahdollista hakea muutosta muuttuneen taloustilanteen vuoksi. Hakemukset käsitellään nopeutetulla aikataululla.


Verojen helpotettu maksujärjestely

Helpotetun maksujärjestelyn ehtojen sovelletaan 25.3.-31.8.2020 tehtyihin hakemuksiin.

  • Ensimmäinen erä erääntyy maksettavaksi vasta kolmen kuukauden kuluttua nykyisen yhden kuukauden sijaan.
  • Uudet syntyneet velat siirretään automaattisesti maksujärjestelyn piiriin 31.5.2020 asti
  • Maksujärjestelyn korkoon ehdotetaan alennusta 7%-->4%. Tätä ei ole vielä vahvistettu.


Maksujärjestelyyn pääsee vain jos:

  • Yrityksellä ei ole veroja ulosotossa
  • Kaikki ilmoitukset ovat hoidettu aikataulun mukaan

 

Maahantulon rajoitukset

Rajat hiljenevät työmatkaliikenteestä sunnuntaista 22.3.2020 alkaen. Pysyvän työsuhteen perusteella sisärajan ylittäminen on sallittua vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla.


Tehdyt päätökset hiljentävät virolaisista työntekijöistä muun muassa Etelä-Suomen rakennustyömaita, mikäli työntekijät ovat lähteneet viikonlopuksi Viroon. Virolaisille työntekijöille raja menee siis lähes kokonaan kiinni. Ainoastaan huoltovarmuuden kannalta kriittisissä rakennusprojekteissa työskenteleviltä sallitaan rajanylitys.

Lisäksi välttämätön liikenne on edelleen sallittua. Rajavartiolaitoksen mukaan Viron kansalainen, joka työskentelee kuljettajana Suomessa toimivassa kuljetusliikkeessä voi liikkua rajan yli Suomeen. Kuljetushenkilöstön liikkuminen katsotaan välttämättömäksi liikenteeksi, jolla on lupa liikkua. Välttämätöntä liikennettä on lisäksi esim. terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisten liikkuminen.

Suunnitteilla olevat rajoitukset

Hallitus suunnittelee toimenpiteitä, joilla suljetaan ravintolat asiakkailta, (Take away ja kotitoimitukset toimisivat) sekä rajoittaa matkustusta kotimaassa viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kaikki yllä mainitut tiedot perustuvat tällä hetkellä saatavilla olevaan tietoon ja muutosten ja rajoitusten sisältö saattavat muuttua.

Lisätietoja saatte meiltä:

 

Lisää tietoa aiheesta:

Valtioneuvosto Statsradet

Veroskatt

Raja


24.03.20


About the Author:

Kalle Elonen

Kalle Elonen

Managing Director

Mobile: +358 44 7451 353

Email: kalle.elonen(at)leinonengroup.fi

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services