Accounting and consulting since 1989

Hyvä tietää loma-ajan palkasta, lomarahasta ja loma-ajan korvauksesta

Suomessa on käytössä loma-ajan palkka, lomaraha ja loma-ajan korvaus. Nämä edut eroavat toisistaan, joten on hyvä tietää, mitä ne tarkoittavat.

Lomaraha on ylimääräinen lisä työntekijälle. Se ei ole lakisääteinen, mutta monissa työehtosopimuksissa se on lisänä työntekijälle. Suomessa yleisin lomaraha on 50 prosenttia palkasta ja se maksetaan yleensä lomaltapaluun jälkeen tai lomapalkan yhteydessä. Esimerkiksi, jos työntekijällä on työsopimuksessa sovittu lomarahasta ja työntekijän palkka on 2000€, niin lomaraha on tällöin 1000€.

Lomapalkan laskentasääntö määräytyy työntekijään lomanmääräytymisvuoden päättyessä eli 31.3. Kaikkina kuukausina vähintään 35 tuntia työskentelevät viikko- tai kuukausityöläiset saavat normaalin palkkansa vuosilomansa ajalta. Muilla kuin kuukausi- ja viikkotyöläisillä lomapalkka määräytyy eri sääntöjen mukaan. Nämä säännöt löydät täältä.

Lomakorvaus on korvaus käyttämättömistä lomapäivistä. Esimerkiksi työnantajan on maksettava lomakorvaus työntekijälle, kun työsuhde purkautuu, mutta lomapäiviä on jäänyt käyttämättä. Tällöin jäljellä olevista lomapäivistä maksetaan rahallinen korvaus työntekijälle.


27.07.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services