Accounting and consulting since 1989

Kirjanpidon vaatimukset pien- ja mikroyrityksiltä

Uuden kirjanpitolain myötä, pien- ja mikroyrityksillä on mahdollisuus julkaista taseensa ja tuloslaskelmansa nykyistä suppeampina versioina. Erityisesti mikroyritysten kirjanpidon vaatimuksiin on puututtu EU:n antamassa direktiivissä 2013/34. Suomen uudistetussa kirjanpitolaissa tullaan ottamaan nämä vaatimukset huomioon.

Uudistuksen myötä, pien- ja mikroyritysten kirjanpidon vaatimukset ovat seuraavanlaiset:

Tuloslaskelma:

Tuloslaskelma

   Tase:

Tase


Tarkoitus on että mikroyrityksen vaatimukset ovat pienyritystäkin suppeammat, mutta direktiivin mukaiset muutokset antavat sangen niukan kuvan yrityksen tilasta. Tästä syystä mikroyritystenkin tulee julkaista tarpeen vaatiessa lisätietoja, oikean ja riittävän yrityskuvan takaamiseksi.

Lue myös työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu:

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi.15.10.15


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

10

Jan

Katso-tunnisteitaja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle

Take contact

Email again:
Services