Accounting and consulting since 1989

Kirjanpidon vaatimukset pien- ja mikroyrityksiltä

Uuden kirjanpitolain myötä, pien- ja mikroyrityksillä on mahdollisuus julkaista taseensa ja tuloslaskelmansa nykyistä suppeampina versioina. Erityisesti mikroyritysten kirjanpidon vaatimuksiin on puututtu EU:n antamassa direktiivissä 2013/34. Suomen uudistetussa kirjanpitolaissa tullaan ottamaan nämä vaatimukset huomioon.

Uudistuksen myötä, pien- ja mikroyritysten kirjanpidon vaatimukset ovat seuraavanlaiset:

Tuloslaskelma:

Tuloslaskelma

   Tase:

Tase


Tarkoitus on että mikroyrityksen vaatimukset ovat pienyritystäkin suppeammat, mutta direktiivin mukaiset muutokset antavat sangen niukan kuvan yrityksen tilasta. Tästä syystä mikroyritystenkin tulee julkaista tarpeen vaatiessa lisätietoja, oikean ja riittävän yrityskuvan takaamiseksi.

Lue myös työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu:

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi.15.10.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services