Accounting and consulting since 1989

Työ- ja elinkeinoministeriön ehdottamat muutokset kirjanpidon lainsäädäntöön

Kirjanpitolainsäädännön muutos astuu voimaan viimeistään 20.7.2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä esittää 23.10.2014 julkaistussa muistiossaan paljon uudistuksia kirjanpitolainsäädäntöön. Työryhmän työn lähtökohta on EU:n uusi tilinpäätösdirektiivi (2013/34/EU), jonka velvoitteet pitää sisällyttää osaksi kansallista lainsäädäntöämme. Direktiivi kuitenkin sallii, että uusia säännöksiä ryhdytään soveltamaan vasta 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Työryhmä ehdottaakin, että käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2016 alussa.

Yrityksille neljä kokoluokkaa

Uudessa kirjanpitolainsäädännössä yrityksen luokiteltaisiin neljään eri kokoluokkaan mikro-, pien-, keskikokois- ja suuryrityksiin. Ryhmittely tapahtuu tuttujen määritteiden perusteella eli huomioon otetaan yrityksen taseen loppusumma, liikevaihto ja henkilöstön lukumäärä. Ryhmittely vaikuttaa erityisesti tilinpäätösmääräyksiin. Pien- ja mikroyrityksillä tuloslaskelma- ja tasekaavat sekä liitetiedot olisivat lyhennettyjä ja mikroyrityksille tulisi kaikkein lyhimmät kaavat. Pienyritykseltä odotetaan tulevaisuudessakin täydennystä tilinpäätökseen tarvittavilla liitetiedoilla, kun oikea ja riittävä kuva ei muutoin synny tilinpäätöksen perusteella. Mikroyrityksellä sen sijaan tulevaisuudessa ei odoteta lisäinformaatiota eikä sitä voida moittia oikean ja riittävän kuvan puuttumisesta, jos se on antanut tilinpäätöksen mikroyrityksen tilinpäätössääntöjen mukaisesti.

Pien- ja mikroyritykset

Mikroyrityksen raja-arvot olisivat työryhmän esityksen mukaan: taseen loppusumma 350 000 euroa, liikevaihto 700 000 euroa ja työntekijöitä tilikauden aikana keskimäärin 10 henkilöä. Pienyrityksen raja-arvot olisivat puolestaan: taseen loppusumma 6 milj. euroa, liikevaihto 8 milj. euroa ja työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin 50 henkilöä. Enintään yksi näistä raja-arvoista saa ylittyä tilinpäätöspäivänä.

Tilinpäätöksen allekirjoituksen yhteydessä pitää erikseen mainita, jos tilinpäätös on laadittu pien- tai mikroyrityssääntöjen mukaisesti, jollei sitä ole kerrottu liitetietona tai muualla tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen allekirjoituksen


Enintään yksi näistä raja-arvoista saa ylittyä tilinpäätöspäivänä
   

Lähde: Kirjanpitolainsäädännön muutokset- työryhmä, Työ- ja elinkeinoministeriö. Lokakuu 2014.

Aineisto mahdollista muuttaa kokonaan digitaaliseksi

Työryhmä ehdottaa, että kirjanpito voitaisiin säilyttää kokonaan sähköisesti, jolloin paperisen tasekirjan vaatimukset poistuvat. Aineisto tulee kuitenkin säilyttää huolellisesti siten, että viranomaisilla ja tilintarkastajilla on viiveetön pääsy aineistoon. Säilytysaikoja ei olla kuitenkaan muuttamassa.

Yllä olevat muutokset ovat kuitenkin vain ehdotuksia ja tuleva hallitus tulee päättämään niistä viimeistään 20.7.2015.


10.04.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services