Accounting and consulting since 1989

Kirjanpitolaki 1.1.2016

Lain uudistukset/muutokset pohjautuvat EU:n direktiivi 2013/34/EU asettamiin määräyksiin. Suurimmat huomiot uudessa laissa on kasvanut huomio pienyrityksiä ja erityisesti kasvavaa mikroyritysten sektoria kohtaan. Uuden lain perimmäinen tarkoitus on helpottaa pienimpien yritysten hallinollista taakkaa ja näin taata paremmat edellytykset liiketoiminnan hoitamiselle.  Lue enemmän "Pienet ensin" periaatteesta.

Vuoden 2015 tilinpäätökset


Vaikka uusi kirjanpitolaki astuikin voimaan tämän vuoden alussa, vuoden 2015 tilinpäätökset on sallittu tehdä vielä vanhalla ohjeistuksella. Halutessaan yritykset voivat kuitenkin noudattaa uusia sääntöjä, ja soveltaa niitä vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Pakolliseksi uuden lain soveltaminen tilinpäätöksissä tulee kaikille 1.1.2016 ja sen jälkeen alkaville tilikausille.

Uudistetun lain löydät täältä.25.01.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services