Accounting and consulting since 1989

Luontoisedut 2016

Luontoiseduilla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana maksamaa korvausta työntekijälle tämän tekemästä työstä. Tämän tyyppiset edut ovat yleensä jatkuvia tai toistuvat säännöllisesti. Verohallinto tarkastaa luontoisetujen laskentaperiaatteet vuosittain ja antaa etukäteen päätöksen niiden muutoksista.

Tässä on listaus vuoden 2016 luontoiseduista ja niiden laskentaperiaatteista.

Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitteisessä asunnossa seuraavat:

Alue

Edun arvo €/kk

Helsinki 1

273€ + 12,00€ neliömetriltä

Helsinki 2

267€ + 10,90€ neliömetriltä

Helsinki 3, Espoo, Kauniainen

233€ + 9,80€ neliömetriltä

Helsinki 4, Vantaa

187€ + 9,80€ neliömetriltä

Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, kehyskunnat, muu Helsinki

176€ + 8,20€ neliömetriltä

Muu Suomi

152€ + 7,30€ neliömetriltä


Voit tarkistaa täältä, mitkä postinumeroalueet kuuluvat mihinkin Helsinki alueeseen.

Asuntoetuun liittyvän rajoittamaton sähkönkäyttöoikeuden arvo on 0,73€ neliömetriltä/kuukausi. Edun arvoon ei sisälly asunnon sähkölämmitys, vaan sähkölämmitteinen asunto rinnastetaan asuntoedun arvoa määrättäessä keskuslämmitysasuntoon.

Autoetu

Autoedun arvo vahvistetaan rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden mukaan seuraavasti:

1.   Ikäryhmä A (2014–2016)

Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1.4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270 eurolla tai 18 sentillä/kilometri.

Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä/kilometri.

2.   Ikäryhmä B (2011–2013)

Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä/kilometri.

Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä/kilometri.

3.   Ikäryhmä C (Ennen 2011)

Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä/kilometri.

Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä/kilometri.

4.   Ulkomailla saatu autoetu ennen vuotta 2008 käyttöönotetuissa autoissa

Vapaa autoetu: Kuukausikohtainen arvo on 744€/kk, Perusarvo on 264€/kk+kilometrikohtainen arvo 0,32€/km.

Auton käyttöetu: Kuukausikohtainen arvo on 444€/kk, Perusarvo on 264€/kk+kilometrikohtainen arvon 0,12€/kk.

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö.

Ravintoetu      

Ravintoedun arvo on 6,30€ ateriaa kohden, jos edun hankinnasta aiheutuneiden kustannusten ja niiden Alv:n määrä on vähintään 6,30€ ja enintään 10,20€. Jos määrä alittaa 6,30€ tai ylittää 10,20€, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten Alv:n määrää.

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvo on 4,73€/ateria. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saama ravintoetu on arvoltaan 3,78€/ateria.

Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön lennon aikana saaman ravintoedun arvo on 5,36€/ateria.

Autotallietu

Lämmitetystä autotallista tai hallipaikasta saatu raha-arvo, alueilla Helsinki 1-4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 78€/kk ja muun Suomen alueella 51€/kk.

Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo, alueilla Helsinki 1-4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 51€/kk ja muun Suomen alueella 40€/kk.

Täysihoitoetu

asunnon, ravinnon, valon ja lämmön sisältävän edun arvo on 490€/kk yhdessä huoneessa sekä 470€/kk yhteishuoneessa. Hotellissa tai sitä vastaavassa muussa majoitustilassa järjestetty täysihoito arvostetaan käypään arvoonsa.

Merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saaman luontoisedun raha-arvo on 12,60€/päivä tai enintään 284€/kk.

Puhelinetu

Työnantajan palkansaajalle kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuva raha-arvo on 20€/kk joka kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset. Työnantajan kustantaman matkapuhelimen raha-arvo on 20€/kk, joka kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.

Lue Verohallinnon päätös kokonaisuudessaan.


08.01.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services