Accounting and consulting since 1989

”Pienet ensin” periaate

Suomen kirjanpitolaki uudistetaan EU:n asettaman direktiivin 2013/34 mukaan. Direktiivin mukaista kirjanpitolakia tulee alkaa noudattamaan viimeistään 1.1.2016 alkavalla tilikaudella. Direktiivissä asetettiin vaatimuksia jäsenvaltioille, uudistamaan kirjanpitolainsäädäntönsä suotuisammaksi pieniä yrityksiä kohtaan. Direktiivin vaatimukset pohjautuvat EU:n pienyritysaloitteen, eli Small business Act, ”pienet ensin” periaatteeseen. Tämä velvoittaa jäsenvaltion muokkaamaan kirjanpitolakinsa pienten yritysten olosuhteiden mukaan.  Uuden lainsäädännön rakenne lähtee entisestä poiketen alhaalta ylös- mallista, jossa on ensin määritelty kaikille yhteinen perussääntö, jota lavennetaan vaativammaksi yrityksen koon kasvaessa.

Euroopan yritysrakennetta katsottaessa, noin 93% yrityksistä kuuluu pienyritysluokkaan ja tästä noin 92% kuuluu mikroyrityksiin. Tästä syystä EU:n antaman direktiivin myötä, kansallinen kirjanpidon lainsäädäntö halutaankin muokata palvelemaan pienempiä yrityksiä, kuin aikaisemmin kirjanpitolait suosivat suurempia yrityksiä. Käytännössä uuden lain tulisi huojentaa pienten yritysten hallinollista taakkaa, laskemalla liitetietojen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen informaatio vaatimuksia. Kirjanpitolain uudistuksessa tämä seikka pyritäänkin ottamaan mahdollisimman tarkasti huomioon ja esimerkiksi tulevaisuudessa mikroluokan säätiöt voisivat laatia kirjanpidon ja tilipäätöksen maksuperusteisesti nykyisen suoriteperiaatteen sijaan.

Huomioitavaa kuitenkin on, että huojennustenkin myötä tilinpäätökseen merkittyjen seikkojen tulee olla todenmukaisia ja pienyritysten kohdalla niiden tulee antaa riittävä ja oikea kuva yrityksen tilasta. Esimerkiksi: vaikkei pienyrityksen ole pakko tulevaisuudessa ilmoittaa toimintakertomustaan, jos tämä tieto on kuitenkin tarpeen oikean ja riittävän kuvan takaamiseksi, tulee tämä tieto esittää tilinpäätöksen liitetietona.

Linkkejä:

Kirjanpitolainsäädännön muutokset - työryhmän mietintö 48/2014

EU Direktiivi 2013/34/EU08.10.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services