Accounting and consulting since 1989

Tilaajavastuulaki 1.9.2015 alkaen

Tilaajavastuu, on laki ulkopuolista työvoimaa käyttävän tilaajan vastuusta selvittää että sopimuskumppani täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Lain tarkoituksena on edistää harmaan talouden torjuntaa, yritysten tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lain soveltaminen alkaa siitä hetkestä, kun vuokratun työntekijän työskentely kestää yli 10 päivää tai alihankinnan arvolisäveroton arvo ylittää 9000 euroa. Suomessa, lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Tilaajan vastuulla on selvittää, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Tämän lisäksi tilaajan tulee selvittää mm, onko yritys maksanut veronsa, ottanut eläkevakuutuksen ja mitä työehtosopimusta työssä sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Myös työterveydenhuollon järjestäminen tulee selvittää. Nämä tiedot tulee selvittää sekä kotimaisilta- että ulkomaisilta yrityksiltä.

Tilaajanvastuulakia laiminlyövä tilaaja joutuu maksamaan erityisen laiminlyöntimaksun. Maksun määrä vaihtelee 2000 – 20 000 euron väliltä, riippuen laiminlyönnin vakavuudesta. Lisäksi, jos tilaajaa on osoittanut erityistä piittaamattomuutta velvollisuuksiensa laiminlyömisessä, voidaan tilaajalle määrätä korotettu laiminlyöntimaksu, joka on suuruudeltaan 20 000 – 60 000€.

Yksityiskohtaisemmat ohjeistukset löydät täältä:

http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2015/Sivut/Yleiskirje-11-2015.aspx

http://www.tem.fi/tyo/tyolainsaadanto/tilaajavastuu27.11.15


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

10

Jan

Katso-tunnisteitaja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle

Take contact

Email again:
Services