Accounting and consulting since 1989

Tilinpäätös – miten siihen tulisi valmistautua?

On taas se aika vuodesta, kun suurimmalla osalla yrityksistä on vaihtunut tilikausi vuodenvaihteen yhteydessä ja on aika valmistella tilinpäätöstä menneeltä vuodelta. Hoidamme suurimman osan yrityksen tilinpäätöstapahtumista, mutta toimittamalla mahdollisesti vielä puuttuvia dokumentteja yrittäjän on mahdollista helpottaa ja optimoida tilinpäätösprosessia.

Tilinpäätökseen vaadittavan tiedon sisältöä säädellään monissa laeissa aina kirjanpitolaista osakeyhtiölakiin. Lisäksi hämmennystä voi aiheuttaa 1.1.2016 voimaan tullut kirjanpitolainmuutos. Tästä huolimatta käsittelyssä on ”vanhan” lain voimassaoloaikana tapahtunut tilikausi, joten tilinpäätös voidaan tehdä joko vanhan tai uuden lain mukaisesti. 

Ainakin seuraavat tiedot olisi hyvä toimittaa:

 • Edellisen tilikauden verotuspäätös
 • Kaikki mahdollisesti vielä puuttuvat edellisen tilikauden osto- ja myyntilaskut sekä käteiskuitit
 • Osto- ja myyntilaskujen erittelyt
 • Inventaari / Tavaravaraston arvo varastonmuutosta varten
 • Hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat
 • Käteiskassan täsmäytys + kaikki saldot (pankkitili, käteiskassa, lainat…)
 • Käyttöomaisuuden poistosuunnitelmat ja -perusteet, jos niitä ei ole vielä toimitettu

Jos yritykselläsi on lainoja: 


 • Pankkilainoista on toimitettava lyhennyssuunnitelmat, lainan saldo sekä seuraavalle tilikaudelle siirtyvä korko. 
 • Kiinnityksistä ja vakuuksista on toimitettava kiinnitys- ja vakuusluettelo.
 • Joukkovelkakirjalainoista ja muista lainoista on toimitettava erittelyt, samoin on eriteltävä lainat saman konsernin yrityksiltä
 • Erittelyt mahdollisista osakaslainoista, niiden perusteista sekä lainaehdoista.
 • Pääomalainoista on toimitettava erittelyt, pääasialliset sopimusehdot sekä kuluksi kirjaamattomien korkojen määrä

Jos palkkahallintopalvelumme ei ole käytössäsi:


 • Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 
 • Erittelyt palkkaennakoista
 • Lomapalkkojen jaksotukset
 • Työnantajan pakollisten vakuutusmaksujen jaksotukset
 • Eläkevastuut

Lisäksi, jos nämä ovat vielä toimittamatta:


 • Edellisen tilikauden matkalaskut
 • Viranomaisilmoitukset (esim. osingonjaosta)
 • Toimintakertomus, jos laki sitä vaatii
 • Osakeyhtiön on ilmoitettava jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä
 • Leasing- ja vuokravastuista on toimitettava: vuokran määrä eriteltynä päättyneeltä ja tulevilta tilikausilta sopimuksittain, sekä sopimusten olennaiset lunastus- ja irtisanomisehdot
 • Mitä arvostusperiaatteita halutaan käyttää?
 • Onko tilikaudelta satunnaisia tuottoja tai kuluja? Vaikka lakiuudistuksessa näitä ei tarvitse erotella omiksi erikseen tuloslaskelmassa, niistä on edelleen tehtävä erittelyt, jos ne ovat olennaisia eriä.


11.02.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services