Accounting and consulting since 1989

Yrityskoot vuonna 2016

Aikaisemmin, kirjanpidon ja erityisesti tilinpäätöksen säännöt ja vaatimukset olivat suurin piirtein samat yrityksen koosta huolimatta.  Nyt uudistetussa laissa, pienimmillä yrityksillä on erityisiä huojennuksia tilinpäätöksessä ilmoitettavista asioista.  Näistä huojennuksista voit lukea lisää täältä.

Mikro


Mikroyritys on kirjanpitovelvollinen yritys, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista raja-arvoista tilinpäätöspäivänä:

1.   Taseen loppusumma 350 000 €

2.   Liikevaihto 700 000 €

3.   Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Pieni ja keskisuuri


Pienyritys on kirjanpitovelvollinen yritys, joka on ylittänyt enintään yhden seuraavista raja-arvoista sekä päättyneellä että välittömästi edeltäneellä tilikaudella. Pienyrityksen ryhmään kuuluvat myös ns. keskisuuret yritykset.

1.   Taseen loppusumma 6 000 000 €

2.   Liikevaihto 12 000 000 €

3.   Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Suuri


Suuryritykset ovat kirjanpitovelvollisia yrityksiä, jotka ovat ylittäneet vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta päättyneellä että välittömästi edeltäneellä tilikaudella.

1.   Taseen Loppusumma 20 000 000 €

2.   Liikevaihto 40 000 000 €

3.   Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.03.02.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services