Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Suomen hallitus esittää koronaviruksen vaikutusten ehkäisemiseksi 15 miljardin euron avustuspakettia.


Hallitus on valmistellut nopealla aikataululla hallituksen esityksen Finnvera Oyj:n kotimaan rahoitusvaltuuksien nostamisesta nykyisestä 4,2 miljardin euron enimmäismäärästä 12 miljardiin euroon.

Finnvera Oyj kykenee nykyvaltuuden puitteissa lisäämään yritysrahoitusta 2 miljardilla eurolla, joten valtuuden korotus 12 miljardiin euroon mahdollistaa 10 miljardin euron lisärahoituksen yrityksille. Lisäksi nostetaan valtion Finnveralle maksama luotto- ja takaustappioiden korvausosuus 50 prosentista 80 prosenttiin. Noston myötä Finnvera voi kasvattaa riskinottoaan epävarmassa tilanteessa.

Määräaikaiset muutokset yt-menettelyyn sekä lomautuksiin.

Hallitus päätti toimista, joilla lomauttamisesta tehdään yrityksille mahdollisimman joustavaa ja edullista korona-viruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on turvata yritysten tulevaisuus sekä säilyttää työpaikat pitkällä aikavälillä.

Työttömyysturva

Samalla päätettiin, että myös pienet yrittäjät pääsevät vastaavaan työttömyysturvan pariin kuin palkansaajatkin.

TyEL alennus

Työnantajan työeläkemaksuihin on esitetty tilapäistä alennusta. Tämä alennus toteutetaan. Alennus on 2,6 %-yksikköä ja se tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020. Alennus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Alennuksen vaikutus peritään takaisin vuosien 2022 -2025 aikana työeläkkeen työnantajamaksua korottamalla.

  

Maksuvapaat kuukaudet lainanlyhennyksiin

Pankit myöntävät hakemuksesta maksuvapaita kuukausia lainanlyhennyksistä, yksityisasiakkaille 6 kuukautta ja yritysasiakkaille 3 kuukautta.

Tuloveroilmoitukset

Useimmilla yrityksillä päättyy tilikausi 31.12. ja veroilmoitus pitää lähettää 30.4. mennessä. Sairastapausten johdosta veroilmoituksen määräpäivään on mahdollista saada lisäaikaa.

Ilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Lisäaikaa ei lähtökohtaisesti myönnetä, mutta verohallinto on ilmoittanut, ettei se peri viivästysmaksuja eikä viivästyskorkoja.

Ennakkoverot

Ennakkoveroihin on mahdollista hakea muutosta muuttuneen taloustilanteen vuoksi. Hakemukset käsitellään nopeutetulla aikataululla.


Verojen helpotettu maksujärjestely

Helpotetun maksujärjestelyn ehtojen sovelletaan 25.3.-31.8.2020 tehtyihin hakemuksiin.

  • Ensimmäinen erä erääntyy maksettavaksi vasta kolmen kuukauden kuluttua nykyisen yhden kuukauden sijaan.
  • Uudet syntyneet velat siirretään automaattisesti maksujärjestelyn piiriin 31.5.2020 asti
  • Maksujärjestelyn korkoon ehdotetaan alennusta 7%–>4%. Tätä ei ole vielä vahvistettu.

Maksujärjestelyyn pääsee vain jos:

  • Yrityksellä ei ole veroja ulosotossa
  • Kaikki ilmoitukset ovat hoidettu aikataulun mukaan

 

Maahantulon rajoitukset

Rajat hiljenevät työmatkaliikenteestä sunnuntaista 22.3.2020 alkaen. Pysyvän työsuhteen perusteella sisärajan ylittäminen on sallittua vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla.

Tehdyt päätökset hiljentävät virolaisista työntekijöistä muun muassa Etelä-Suomen rakennustyömaita, mikäli työntekijät ovat lähteneet viikonlopuksi Viroon. Virolaisille työntekijöille raja menee siis lähes kokonaan kiinni. Ainoastaan huoltovarmuuden kannalta kriittisissä rakennusprojekteissa työskenteleviltä sallitaan rajanylitys.

Lisäksi välttämätön liikenne on edelleen sallittua. Rajavartiolaitoksen mukaan Viron kansalainen, joka työskentelee kuljettajana Suomessa toimivassa kuljetusliikkeessä voi liikkua rajan yli Suomeen. Kuljetushenkilöstön liikkuminen katsotaan välttämättömäksi liikenteeksi, jolla on lupa liikkua. Välttämätöntä liikennettä on lisäksi esim. terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisten liikkuminen.

Suunnitteilla olevat rajoitukset

Hallitus suunnittelee toimenpiteitä, joilla suljetaan ravintolat asiakkailta, (Take away ja kotitoimitukset toimisivat) sekä rajoittaa matkustusta kotimaassa viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kaikki yllä mainitut tiedot perustuvat tällä hetkellä saatavilla olevaan tietoon ja muutosten ja rajoitusten sisältö saattavat muuttua.

Lisätietoja saatte meiltä:

 

Lisää tietoa aiheesta:

Valtioneuvosto Statsradet

Veroskatt

Raja

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

LIIKETOIMINTA SUOMESSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat…

Continue reading
maaliskuu 15, 2021

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat…

Continue reading
tammikuu 10, 2020

Katso-tunnisteitaja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle

Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia voi käyttää Verohallinnon palveluissa vuoden 2020 loppupuolelle. Sen jälkeen käytössä ovat vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet, joita voi jo nyt hyödyntää.   Lähes…

Continue reading