Hyvä tietää loma-ajan palkasta, lomarahasta ja loma-ajan korvauksesta

Suomessa on käytössä loma-ajan palkka, lomaraha ja loma-ajan korvaus. Nämä edut eroavat toisistaan, joten on hyvä tietää, mitä ne tarkoittavat.

Lomaraha on ylimääräinen lisä työntekijälle. Se ei ole lakisääteinen, mutta monissa työehtosopimuksissa se on lisänä työntekijälle. Suomessa yleisin lomaraha on 50 prosenttia palkasta ja se maksetaan yleensä lomaltapaluun jälkeen tai lomapalkan yhteydessä. Esimerkiksi, jos työntekijällä on työsopimuksessa sovittu lomarahasta ja työntekijän palkka on 2000€, niin lomaraha on tällöin 1000€.

Lomapalkan laskentasääntö määräytyy työntekijään lomanmääräytymisvuoden päättyessä eli 31.3. Kaikkina kuukausina vähintään 35 tuntia työskentelevät viikko- tai kuukausityöläiset saavat normaalin palkkansa vuosilomansa ajalta. Muilla kuin kuukausi- ja viikkotyöläisillä lomapalkka määräytyy eri sääntöjen mukaan. Nämä säännöt löydät täältä.

Lomakorvaus on korvaus käyttämättömistä lomapäivistä. Esimerkiksi työnantajan on maksettava lomakorvaus työntekijälle, kun työsuhde purkautuu, mutta lomapäiviä on jäänyt käyttämättä. Tällöin jäljellä olevista lomapäivistä maksetaan rahallinen korvaus työntekijälle.

Uusimmat julkaisut

tammikuu 11, 2023

LIIKETOIMINTA SUOMESSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat…

Jatka lukemista
maaliskuu 15, 2021

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat…

Jatka lukemista
tammikuu 10, 2020

Katso-tunnisteitaja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle

Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia voi käyttää Verohallinnon palveluissa vuoden 2020 loppupuolelle. Sen jälkeen käytössä ovat vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet, joita voi jo nyt hyödyntää. Lähes kaikki…

Jatka lukemista