Kirjanpidon vaatimukset pien- ja mikroyrityksiltä

Uuden kirjanpitolain myötä, pien- ja mikroyrityksillä on mahdollisuus julkaista taseensa ja tuloslaskelmansa nykyistä suppeampina versioina. Erityisesti mikroyritysten kirjanpidon vaatimuksiin on puututtu EU:n antamassa direktiivissä 2013/34. Suomen uudistetussa kirjanpitolaissa tullaan ottamaan nämä vaatimukset huomioon.

Uudistuksen myötä, pien- ja mikroyritysten kirjanpidon vaatimukset ovat seuraavanlaiset:

Tuloslaskelma:

Tuloslaskelma

   Tase:

Tase

Tarkoitus on että mikroyrityksen vaatimukset ovat pienyritystäkin suppeammat, mutta direktiivin mukaiset muutokset antavat sangen niukan kuvan yrityksen tilasta. Tästä syystä mikroyritystenkin tulee julkaista tarpeen vaatiessa lisätietoja, oikean ja riittävän yrityskuvan takaamiseksi.

Lue myös työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu:

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

LIIKETOIMINTA SUOMESSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat…

Continue reading
maaliskuu 15, 2021

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat…

Continue reading
maaliskuu 24, 2020

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Suomen hallitus esittää koronaviruksen vaikutusten ehkäisemiseksi 15 miljardin euron avustuspakettia. Hallitus on valmistellut nopealla aikataululla hallituksen esityksen Finnvera Oyj:n kotimaan rahoitusvaltuuksien nostamisesta nykyisestä 4,2 miljardin…

Continue reading