Työ- ja elinkeinoministeriön ehdottamat muutokset kirjanpidon lainsäädäntöön

Kirjanpitolainsäädännön muutos astuu voimaan viimeistään 20.7.2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä esittää 23.10.2014 julkaistussa muistiossaan paljon uudistuksia kirjanpitolainsäädäntöön. Työryhmän työn lähtökohta on EU:n uusi tilinpäätösdirektiivi (2013/34/EU), jonka velvoitteet pitää sisällyttää osaksi kansallista lainsäädäntöämme. Direktiivi kuitenkin sallii, että uusia säännöksiä ryhdytään soveltamaan vasta 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Työryhmä ehdottaakin, että käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2016 alussa.

Yrityksille neljä kokoluokkaa

Uudessa kirjanpitolainsäädännössä yrityksen luokiteltaisiin neljään eri kokoluokkaan mikro-, pien-, keskikokois- ja suuryrityksiin. Ryhmittely tapahtuu tuttujen määritteiden perusteella eli huomioon otetaan yrityksen taseen loppusumma, liikevaihto ja henkilöstön lukumäärä. Ryhmittely vaikuttaa erityisesti tilinpäätösmääräyksiin. Pien- ja mikroyrityksillä tuloslaskelma- ja tasekaavat sekä liitetiedot olisivat lyhennettyjä ja mikroyrityksille tulisi kaikkein lyhimmät kaavat. Pienyritykseltä odotetaan tulevaisuudessakin täydennystä tilinpäätökseen tarvittavilla liitetiedoilla, kun oikea ja riittävä kuva ei muutoin synny tilinpäätöksen perusteella. Mikroyrityksellä sen sijaan tulevaisuudessa ei odoteta lisäinformaatiota eikä sitä voida moittia oikean ja riittävän kuvan puuttumisesta, jos se on antanut tilinpäätöksen mikroyrityksen tilinpäätössääntöjen mukaisesti.

Pien- ja mikroyritykset

Mikroyrityksen raja-arvot olisivat työryhmän esityksen mukaan: taseen loppusumma 350 000 euroa, liikevaihto 700 000 euroa ja työntekijöitä tilikauden aikana keskimäärin 10 henkilöä. Pienyrityksen raja-arvot olisivat puolestaan: taseen loppusumma 6 milj. euroa, liikevaihto 8 milj. euroa ja työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin 50 henkilöä. Enintään yksi näistä raja-arvoista saa ylittyä tilinpäätöspäivänä.

Tilinpäätöksen allekirjoituksen yhteydessä pitää erikseen mainita, jos tilinpäätös on laadittu pien- tai mikroyrityssääntöjen mukaisesti, jollei sitä ole kerrottu liitetietona tai muualla tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen allekirjoituksen


Enintään yksi näistä raja-arvoista saa ylittyä tilinpäätöspäivänä
   

Lähde: Kirjanpitolainsäädännön muutokset- työryhmä, Työ- ja elinkeinoministeriö. Lokakuu 2014.

Aineisto mahdollista muuttaa kokonaan digitaaliseksi

Työryhmä ehdottaa, että kirjanpito voitaisiin säilyttää kokonaan sähköisesti, jolloin paperisen tasekirjan vaatimukset poistuvat. Aineisto tulee kuitenkin säilyttää huolellisesti siten, että viranomaisilla ja tilintarkastajilla on viiveetön pääsy aineistoon. Säilytysaikoja ei olla kuitenkaan muuttamassa.

Yllä olevat muutokset ovat kuitenkin vain ehdotuksia ja tuleva hallitus tulee päättämään niistä viimeistään 20.7.2015.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

LIIKETOIMINTA SUOMESSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat…

Continue reading
maaliskuu 15, 2021

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat…

Continue reading
maaliskuu 24, 2020

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Suomen hallitus esittää koronaviruksen vaikutusten ehkäisemiseksi 15 miljardin euron avustuspakettia. Hallitus on valmistellut nopealla aikataululla hallituksen esityksen Finnvera Oyj:n kotimaan rahoitusvaltuuksien nostamisesta nykyisestä 4,2 miljardin…

Continue reading