Kirjanpitolaki 1.1.2016

Lain uudistukset/muutokset pohjautuvat EU:n direktiivi 2013/34/EU asettamiin määräyksiin. Suurimmat huomiot uudessa laissa on kasvanut huomio pienyrityksiä ja erityisesti kasvavaa mikroyritysten sektoria kohtaan. Uuden lain perimmäinen tarkoitus on helpottaa pienimpien yritysten hallinollista taakkaa ja näin taata paremmat edellytykset liiketoiminnan hoitamiselle.  Lue enemmän ”Pienet ensin” periaatteesta.

Vuoden 2015 tilinpäätökset

Vaikka uusi kirjanpitolaki astuikin voimaan tämän vuoden alussa, vuoden 2015 tilinpäätökset on sallittu tehdä vielä vanhalla ohjeistuksella. Halutessaan yritykset voivat kuitenkin noudattaa uusia sääntöjä, ja soveltaa niitä vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Pakolliseksi uuden lain soveltaminen tilinpäätöksissä tulee kaikille 1.1.2016 ja sen jälkeen alkaville tilikausille.

Uudistetun lain löydät täältä.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

LIIKETOIMINTA SUOMESSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat…

Continue reading
maaliskuu 15, 2021

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat…

Continue reading
maaliskuu 24, 2020

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Suomen hallitus esittää koronaviruksen vaikutusten ehkäisemiseksi 15 miljardin euron avustuspakettia. Hallitus on valmistellut nopealla aikataululla hallituksen esityksen Finnvera Oyj:n kotimaan rahoitusvaltuuksien nostamisesta nykyisestä 4,2 miljardin…

Continue reading