Pääomalaina kirjanpidossa

Nykyinen käytäntö pääomalainan esittämisessä kirjanpidossa on, että pääomalaina esitetään vieraan pääoman ryhmässä omana eränään. Kirjanpitolain uudistusta valmistellut työryhmä pohti, voitaisiinko tähän tehdä muutos.

Asiaa pohdittaessa työryhmä ei kuitenkaan saavuttanut yksimielisyyttä aiheesta, mutta enemmistön kanta oli, ettei nykyiseen käytäntöön ole tarvetta tehdä muutosta. Kun taas työryhmän vähemmistön kanta oli, että pääomalaina voitaisiin merkitä tulevaisuudessa omaan pääomaan.

Vaikkei työryhmä ollut täysin yksimielinen, tullaan tulevaisuudessa noudattamaan enemmistön kantaa.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

LIIKETOIMINTA SUOMESSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat…

Continue reading
maaliskuu 15, 2021

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat…

Continue reading
maaliskuu 24, 2020

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Suomen hallitus esittää koronaviruksen vaikutusten ehkäisemiseksi 15 miljardin euron avustuspakettia. Hallitus on valmistellut nopealla aikataululla hallituksen esityksen Finnvera Oyj:n kotimaan rahoitusvaltuuksien nostamisesta nykyisestä 4,2 miljardin…

Continue reading