Uutiset

tammikuu 8, 2016

Luontoisedut 2016

Luontoiseduilla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana maksamaa korvausta työntekijälle tämän tekemästä työstä. Tämän tyyppiset edut ovat yleensä jatkuvia tai toistuvat säännöllisesti. Verohallinto tarkastaa luontoisetujen laskentaperiaatteet…

Jatka lukemista
joulukuu 10, 2015

Verotus 2016

Vuoden 2016 verotuksessa tullaan näkemään muutoksia joita valtionvarainministeriö on perustellut valtiontalouden alijäämän suuruudella ja julkisen talouden sopeutumistarpeella. Mitään erityisen suuria verokevennyksiä ei vielä nähdä vuonna…

Jatka lukemista
joulukuu 7, 2015

Tiedätkö kuinka kauan kirjanpitoaineistoa tulee säilyttää?

Monella yrityksellä vaihtuu tilikausi vuoden vaihteessa ja taas kaapit täyttyvät vanhasta kirjanpitoaineistosta. Tiedätkö milloin voit luopua vanhoista tositteista ja kuiteista? Olemme koonneet tietoa asiakasohjeisiimme avuksesi.…

Jatka lukemista
marraskuu 16, 2015

Kirjanpitolain uudistus: pienkonsernipoikkeus

Pienkonsernipoikkeus konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuudesta EU direktiivi 2013/34 asetti sekä ehdotuksia että vaatimuksia jäsenvaltioille, helpottamaan pienten yritysten hallinnollista taakkaa. Yksi näistä vaatimuksista on pienkonsernipoikkeus konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuudesta. Direktiivin…

Jatka lukemista
lokakuu 23, 2015

Pääomalaina kirjanpidossa

Nykyinen käytäntö pääomalainan esittämisessä kirjanpidossa on, että pääomalaina esitetään vieraan pääoman ryhmässä omana eränään. Kirjanpitolain uudistusta valmistellut työryhmä pohti, voitaisiinko tähän tehdä muutos. Asiaa pohdittaessa…

Jatka lukemista
lokakuu 15, 2015

Kirjanpidon vaatimukset pien- ja mikroyrityksiltä

Uuden kirjanpitolain myötä, pien- ja mikroyrityksillä on mahdollisuus julkaista taseensa ja tuloslaskelmansa nykyistä suppeampina versioina. Erityisesti mikroyritysten kirjanpidon vaatimuksiin on puututtu EU:n antamassa direktiivissä 2013/34.…

Jatka lukemista
lokakuu 8, 2015

”Pienet ensin” periaate

Suomen kirjanpitolaki uudistetaan EU:n asettaman direktiivin 2013/34 mukaan. Direktiivin mukaista kirjanpitolakia tulee alkaa noudattamaan viimeistään 1.1.2016 alkavalla tilikaudella. Direktiivissä asetettiin vaatimuksia jäsenvaltioille, uudistamaan kirjanpitolainsäädäntönsä suotuisammaksi…

Jatka lukemista
syyskuu 21, 2015

Pikkujoulukulut kirjanpidossa

Pikkujoulukausi alkaa pian ja monet yritykset ovat suunnittelemassa henkilökunnalleen pikkujouluja. Ajankohtaiseksi tuleekin taas muistella miten pikkujoulukulut käsitellään kirjanpidossa. Lähtökohta on että henkilökunnan neuvottelu- tai koulutustilaisuuksien…

Jatka lukemista
heinäkuu 27, 2015

Hyvä tietää loma-ajan palkasta, lomarahasta ja loma-ajan korvauksesta

Suomessa on käytössä loma-ajan palkka, lomaraha ja loma-ajan korvaus. Nämä edut eroavat toisistaan, joten on hyvä tietää, mitä ne tarkoittavat. Lomaraha on ylimääräinen lisä työntekijälle.…

Jatka lukemista

Ota yhteyttä

    +358 9 5868 410