”Pienet ensin” periaate

Suomen kirjanpitolaki uudistetaan EU:n asettaman direktiivin 2013/34 mukaan. Direktiivin mukaista kirjanpitolakia tulee alkaa noudattamaan viimeistään 1.1.2016 alkavalla tilikaudella. Direktiivissä asetettiin vaatimuksia jäsenvaltioille, uudistamaan kirjanpitolainsäädäntönsä suotuisammaksi pieniä yrityksiä kohtaan. Direktiivin vaatimukset pohjautuvat EU:n pienyritysaloitteen, eli Small business Act, ”pienet ensin” periaatteeseen. Tämä velvoittaa jäsenvaltion muokkaamaan kirjanpitolakinsa pienten yritysten olosuhteiden mukaan.  Uuden lainsäädännön rakenne lähtee entisestä poiketen alhaalta ylös- mallista, jossa on ensin määritelty kaikille yhteinen perussääntö, jota lavennetaan vaativammaksi yrityksen koon kasvaessa.

Euroopan yritysrakennetta katsottaessa, noin 93% yrityksistä kuuluu pienyritysluokkaan ja tästä noin 92% kuuluu mikroyrityksiin. Tästä syystä EU:n antaman direktiivin myötä, kansallinen kirjanpidon lainsäädäntö halutaankin muokata palvelemaan pienempiä yrityksiä, kuin aikaisemmin kirjanpitolait suosivat suurempia yrityksiä. Käytännössä uuden lain tulisi huojentaa pienten yritysten hallinollista taakkaa, laskemalla liitetietojen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen informaatio vaatimuksia. Kirjanpitolain uudistuksessa tämä seikka pyritäänkin ottamaan mahdollisimman tarkasti huomioon ja esimerkiksi tulevaisuudessa mikroluokan säätiöt voisivat laatia kirjanpidon ja tilipäätöksen maksuperusteisesti nykyisen suoriteperiaatteen sijaan.

Huomioitavaa kuitenkin on, että huojennustenkin myötä tilinpäätökseen merkittyjen seikkojen tulee olla todenmukaisia ja pienyritysten kohdalla niiden tulee antaa riittävä ja oikea kuva yrityksen tilasta. Esimerkiksi: vaikkei pienyrityksen ole pakko tulevaisuudessa ilmoittaa toimintakertomustaan, jos tämä tieto on kuitenkin tarpeen oikean ja riittävän kuvan takaamiseksi, tulee tämä tieto esittää tilinpäätöksen liitetietona.

Linkkejä:

Kirjanpitolainsäädännön muutokset – työryhmän mietintö 48/2014

EU Direktiivi 2013/34/EU


Uusimmat julkaisut

tammikuu 11, 2023

LIIKETOIMINTA SUOMESSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat…

Jatka lukemista
maaliskuu 15, 2021

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat…

Jatka lukemista
tammikuu 10, 2020

Katso-tunnisteitaja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle

Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia voi käyttää Verohallinnon palveluissa vuoden 2020 loppupuolelle. Sen jälkeen käytössä ovat vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet, joita voi jo nyt hyödyntää. Lähes kaikki…

Jatka lukemista