Kirjanpitolain uudistus: pienkonsernipoikkeus

Pienkonsernipoikkeus konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuudesta


EU direktiivi 2013/34 asetti sekä ehdotuksia että vaatimuksia jäsenvaltioille, helpottamaan pienten yritysten hallinnollista taakkaa. Yksi näistä vaatimuksista on pienkonsernipoikkeus konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuudesta. Direktiivin antama vaatimus vapautuksesta on muodoltaan velvoittava, ja jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta poiketa siitä. Konsernipoikkeusta perustellaan sillä, että ”pienten yritysten tilinpäätösten käyttäjillä ei ole vaativia tiedonsaantitarpeita ja koska konsernitilinpäätösten laatiminen emo- ja tytäryritysten vuositilipäätösten lisäksi voi olla kallista”.

Tulevaisuudessa, edes oikean ja riittävän kuvan antaminen ei ole riittävä peruste vaatia pientä konsernia laatimaan konsernitilinpäätöstä. Mutta, vaikkei vastaisuudessa tätä voidakaan vaatia, voi pieni konserni laatia konsernitilinpäätöksen vapaaehtoisesti. Konsernitilinpäätöksen laadinta voi olla joillekin yrityksille tarkoituksenmukaista, joten harkinnanvaraisuutta on hyvä noudattaa myös tulevaisuudessa.

Direktiivissä määriteltiin myös kriteerit pienelle konsernille:

Direktiivin mukaiset kriteerit:

1.       Taseen loppusumma 4 miljoonaa €

2.       Liikevaihto 8 miljoonaa €

3.       Työntekijöitä keskimäärin 50 kpl tilikauden aikana

Määritetyt raja-arvot ovat myös annettu jäsenvaltiota velvoittavassa muodossa, joten vastaisuudessa yksikään EU-valtio ei voi pitäytyä annettuja arvoja alemmissa kynnysarvoissa.  Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus korottaa rahaperusteiset kynnysarvot enintään puolitoistakertaiseksi. Nykyisellään Suomen raja-arvot ovat direktiivin arvoja alemmalla tasolla, ja ovat muutoksen tarpeessa. Tulevaisuudessa Suomessa noudatettavat raja-arvot ovat:

Suomessa käyttöön otettavat arvot:

1.       Taseen loppusumma 6 miljoonaa €

2.       Liikevaihto 12 miljoonaa €

3.       Työntekijöitä keskimäärin 50 kpl tilikauden aikana

Lisätietoa:

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/34/EU

Uusimmat julkaisut

tammikuu 11, 2023

LIIKETOIMINTA SUOMESSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat…

Jatka lukemista
maaliskuu 15, 2021

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat…

Jatka lukemista
tammikuu 10, 2020

Katso-tunnisteitaja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle

Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia voi käyttää Verohallinnon palveluissa vuoden 2020 loppupuolelle. Sen jälkeen käytössä ovat vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet, joita voi jo nyt hyödyntää. Lähes kaikki…

Jatka lukemista