Veroilmoitusten aika alkaa olla käsillä

Yhteisön elinkeinotoiminnan verotus


Elinkeinotoimintaa harjoittavan yhteisön on toimitettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus tilinpäätöksen valmistuttua, neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tilikauden päättyessä vuodenvaihteessa tilinpäätöksen, tilintarkastuksen, veroilmoituksen ja tilikauden verojen on oltava suoritettuina 2.5.2016 mennessä. Veroilmoitus tehdään lomakkeella 6B.

Ennen veroilmoituksen tekemistä ja verojen suorittamista on hyvä tarkistaa maksettujen ennakkoverojen määrä. Yhteisö voi maksaa jo etukäteen puuttuvat erät ennakon täydennysmaksuna, tai hakea ennakkoveron alentamista, mikä vuorostaan tapahtuu veroilmoituksen jättämisen yhteydessä.

Lisäksi tarvitaan:

 • Selvitys siirtohinnoittelusta
 • Selvitys osakaslainoista (osakaslainojen vuosi-ilmoitusten palautus tapahtui jo 24.2.)
  • Yhtiökokouksen päätös voitonjaosta (jos jaetaan osinkoa tai ylijäämää)
  • pöytäkirjaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, jos tilinpäätös on jo vahvistettu ja tarvittavat tilinpäätökseen liittyvät lomakkeet on jo lähetetty (veroilmoituslomake 6B ja lomake 63)
 • Valmis tilinpäätös
  • suurin osa veroilmoituksen tiedoista johdetaan suoraan tilinpäätöksestä
  • vähennyskelpoiset kulut:
   • edustuskulut + vähennyskelpoinen osuus
   • myönnetyt lahjoitukset + vähennyskelpoinen osuus
   • käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot (lomakkeet 71A ja 71B) + vähennyskelpoinen osuus
  • vähennyskelvottomat kulut
   • välittömät verot
   • veronkorotukset
   • sakot
   • käyttöomaisuusosakkeiden arvonalentumiset
   • pakolliset varaukset
  • tulos / tappio tulolähteittäin
   • elinkeinotulolähde
   • henkilökohtainen tulolähde (mihin kuuluu esim. vuokratulot)
   • maatalouden tulolähde

Veroilmoitukseen tarvittavista liitteistä löytyy lista ohjeineen Verohallinnon sivuilta.

Henkilöverotus


Esitäytetty veroilmoitus olisi hyvä aina tarkistaa perusteellisesti, sillä veronmaksaja saattaa olla oikeutettu vähennyksiin, joita ei ole huomioitu esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja suorittaa osan vähennyksistä viran puolesta, mutta osaa vähennyksistä on haettava itse. Kuitteja ei tarvitse Verohallinnon mukaan lähettää vähennyksistä erikseen, mutta ne tulee säilyttää mahdollisia lisäselvityksiä varten.

Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat mm.:

 • Tuloshankkimisvähennys 620 euroon asti
 • Ansiotulovähennys
 • Eläketulovähennys

Itse haettavia vähennyksiä ovat mm.:

Matkakulut

 • Matkakulujen vähennykseen oikeuttavia matkoja voivat olla mm. asunnon ja työpaikan väliset matkat, matkat viikonlopputöihin, matka toissijaiselle työpaikalle, työmatkat sekä matkat liittyen alaan, jolla työkohteet vaihtuvat useasti.
 • Matkakulujen omavastuusumma on 750 euroa vuodessa, ja asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja voi vähentää verotuksessa enintään 7000 euroon saakka..
 • Jos matkavähennysten perustana on muu kuin julkisella kulkuvälineellä tehty matka, veroilmoitukseen on merkittävä matkojen ajankohta tai -jakso, käytetty kulkuneuvo, matkojen pituus koko vuodelta, kilometrikustannukset ja kulut vuodessa.

Kotitalousvähennys 

 • Vähennystä voi hakea 2400 euroon asti, ja vähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa. Vähennyksen edellytyksenä on työn luonteen (kotitalous- tai hoitotyö, asunnon kunnossapitotyö jne.) se, että urakan suorittaja on ennakkoperintärekisterissä. Vähennyskelpoista on 45 % aronlisäverollisesta työstä, jolloin enimmäisvähennyksen saa hyödynnettyä palvelusta, jonka työn osuus kustantaa yhteensä n. 5 555 euroa.

Tulonhankkimisvähennys 620 euroa ylittävältä osalta

 • Tähän voi kuulua esim. hankittu ammattikirjallisuus sekä työasuntovähennys (enintään 250 euroa kuukaudessa)

Tulonhankkimista varten otetun lainan korot

 • Tällainen laina voi olla esimerkiksi sijoitusasuntoa varten hankitun lainan korot. Vähennys tehdään pääomatuloista.

Asuntolainan korot (65 % 2015)

 • Vähennys tehdään pääomatuloista.

Tulolähteen tappio

 • Kussakin tulolähteessä syntynyt tappio (henkilökohtainen, elinkeino ja maatalous) vähennetään tulolähteen sisällä 

Alijäämähyvitys

 • Jos pääomatuloja ei ole, ja pääomatulot jäävät tappiollisiksi, tappiosta voi vähentää 30 % ns. alijäämähyvityksenä ansiotuloverotuksen puolella. Hyvitys on enintään 1400 euroa, mutta siihen voi hakea lapsikorotusta 400 euroa lasta kohden, korkeintaan kuitenkin 800 euroa.

Takaisinmaksetut osakaslainat

 • Takaisinmaksetut erät osakaslainasta ovat vähennyskelpoisia pääomatulojen puolella, edellyttäen, että maksut on suoritettu viiden vuoden sisällä osakaslainan nostamisesta.

Uusimmat julkaisut

tammikuu 11, 2023

LIIKETOIMINTA SUOMESSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Suomessa on yritystä perustettaessa määritettävä yrityksen nimi, yritysmuoto, kotipaikka ja toimiala. Perustajien määrä, pääoman tarve, vastuunjako ja päätöksenteko sekä rahoitus ja verotus ovat…

Jatka lukemista
maaliskuu 15, 2021

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat…

Jatka lukemista
tammikuu 10, 2020

Katso-tunnisteitaja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle

Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia voi käyttää Verohallinnon palveluissa vuoden 2020 loppupuolelle. Sen jälkeen käytössä ovat vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet, joita voi jo nyt hyödyntää. Lähes kaikki…

Jatka lukemista