Нашият опит в областта на счетоводството и управлението на заплатите надхвърля 25 години. Днес ние разполагаме с 12 офиса в 11 държави с 200 счетоводни специалисти, отдадени на работата си.

Финландците винаги са били честни, открити и стремящи се към максимална почтеност. Споменатите ценности също така са основата на Leinonen. Индивидуалните нужди на нашите клиенти са важни за нас, така както и тяхното финансово администриране. Работата с нас е безпроблемна и ние винаги сме готови да положим допълнителни усилия.

Смятаме, че нашата най-силна страна са значителните познания и експертен опит в областта на трансграничните дейности и бизнеса на чуждестранните пазари. Нашият портфейл се състои основно от дъщерни дружества на международни компании, които са активни в една или повече държави, където оперираме. С гордост можем да кажем, че сме експертите, към които да се обърнете, когато става дума за характеристиките и различията в административните и бизнес среди между различните държави. Ние ще отговорим на въпросите, които дори не сте подозирали, че сте имали.

Ние сме гъвкави и нашите клиенти са винаги на първо място. Независимо дали искате да установите дружеството си в чужбина, да подобрите Вашето счетоводство или управлението на финансите и заплатите, ние сме на Ваше разположение. Как правим това? Или с местни сили, или с използване на вътрешна система за планиране на ресурсите (ERP).


leinonen partners contact country map leinonen partners contact country map

Услуги

     

Счетоводство

Ние вярваме в синергията. Нашите счетоводители работят в сътрудничество с Вашия екип з цел да се гарантира, че цялата счетоводна информация отговаря на местните и международните стандарти. Ние държим данъчните надалеч, за да можете да се концентрирате върху разрастването на Вашия бизнес, докато ние управляваме рутинното финансово администриране на дружеството. Ние сме гъвкав, ориентиран към клиента и заслужаващ доверие партньор

Управление на заплатите

Парите са чувствителна тема и към управлението на заплатите на служителите трябва винаги да се подхожда с най-голяма грижа, доверие и точност. Управлението на заплатите в Leinonen се извършва от експерти, които винаги са запознати с най-новите промени в местното законодателство.

Администрирането на заплатите предполага извършването на отегчителни и постоянно променящи се дейности, т.е. прилагане на трудовото законодателство, спазване на местните изисквания, подготовка на договори и съхраняване на досиетата на служителите. Когато Leinonen е до Вас, няма нужда да се занимавате с това – ние ще го вършим вместо Вас.

Други финансови услуги

Всяко дружество трябва да се грижи за търговските си сделки, но местните власти често изискват специфични процедури при определени условия. Вашият местен офис на Leinonen с радост ще поеме всички тези отегчителни и отнемащи време операции.

Общите административни услуги в Leinonen правят за Вас по-удобно управлението на бизнеса. При поискване ние можем да Ви представляваме пред властите, да архивираме счетоводни материали и да предоставяме юридически пощенски адрес или услуга за обработка на пощата.

ОТЧЕТИ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ

Всички управленски решения следва да се основават на точна система за отчет на ръководството. Професионалното, висококачествено и точно счетоводство е здравата основа на управленския отчет.

Ние Ви представяме точни отчети за управление, вътрешен контрол, подпомагаме Ви при бюджетирането и ad-hoc отчетността, ако това се наложи

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

Планирате ли да установите дружеството си в чужбина? С готовност ще Ви помогнем с целия процес и ще Ви съдействаме да сведете до минимум рисковете, свързани с основаването на ново дружество.

Когато установявате дружество в чужбина, от решаващо значение е формата и регистрацията на дружеството да е в съответствие с местното законодателство. Можете да сте сигурни, че избраната форма е възможно най-печелившата за Вас от финансова гледна точка.

Данъчно облагане

В много случаи данъчното консултиране в Leinonen е свързано със счетоводни услуги. Данъчното облагане на международните предприятия се променя често и е от части трудно за разбиране дори ако дружеството се управлява само в една държава. Няма защо да се притеснявате обаче – тук сме, за да Ви помогнем.

Правни услуги

В определени офиси Ви предлагаме правни услуги, извършвани от опитните членове на нашия екип. В други офиси имаме мрежа от подбрани водещи местни експерти, които ще Ви помогнат да намерите отговор на всякакви правни въпроси. Ще се погрижат за Вас.Много от нашите офиси са придобили международно признатия сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2015 чрез Bureau Veritas.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Клиентите на Leinonen Group са много разнообразни и ние искаме да продължим да предлагаме нашите услуги за дружества с различен размер и сфера на дейност. Нашите клиенти са основно международни компании с постоянни операции в нашия регион на услуги. Освен това нашите клиенти са дъщерни дружества или клонове на по-големи предприятия. В допълнение ние също така обслужваме успешни и публично уважавани компании, както и новосъздадени дружества.

Международни корпорации

Регионални играчи

Предприемачи

Международни компании

Местни компании

Стартъп

Latest articles

23

Aug

Why should my business outsource accounting services?

24

May

Make it or break it - expanding your...

22

Feb

A very Finnish accounting firm

Свържете се с нас

Email again:
Services