Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Pakalpojumi

     

Grāmatvedība

Mēs ticam kopdarbībai. Mūsu grāmatveži sadarbojas ar jūsu komandu, lai nodrošinātu, ka visa grāmatvedības informācija atbilst vietējiem un starptautiskajiem standartiem. Darām visu, lai nodokļu inspektori jūs netraucētu, lai jūs varētu koncentrēties uz sava uzņēmuma izaugsmi, kamēr mēs pārvaldām uzņēmuma ikdienas finanšu administrēšanu. Esam elastīgs, uz klientu orientēts un uzticams partneris.

Algu pārvaldība

Nauda ir sensitīvs jautājums, un darbinieku algas vienmēr ir jāpārvalda ar maksimālu rūpību, pārliecību un precizitāti. Algu pārvaldību uzņēmumā Leinonen veic speciālisti, kuri pastāvīgi seko jaunākajām izmaiņām vietējā likumdošanā.

Algu pārvaldība nozīmē apnicīgas un nepārtraukti mainīgas darbības, .t.i., lietot darba likumdošanas prasības, pārraudzīt vietējās prasības, sagatavot līgumus un uzturēt darbinieku ierakstus. Sadarbojoties ar Leinonen, jums tas nav jādara, mēs to paveiksim jūsu vietā.

Citi finanšu pakalpojumi

Katram uzņēmumam ir jārūpējas par savām biznesa transakcijām, bet vietējām iestādēm nereti ir nepieciešamas specifiskas procedūras noteiktos jautājumos. Jūsu vietējais Leinonen birojs ar prieku pārņems visas šīs apnicīgās un laikietilpīgās operācijas.

Uzņēmumā Leinonen administrēšanas pakalpojumi ir cieši saistīti ar mūsu grāmatvedības un algu pārvaldības pakalpojumiem. Ar uzņēmumu administrēšanas pakalpojumiem, t.i., maksājumu apstrādi, rēķinu izrakstīšanu vai PVN reģistrāciju atbilstoši vietējām prasībām, viegli tiek galā mūsu profesionālie grāmatveži.

Vadības atskaites

Visu vadības lēmumu pamatā ir jābūt precīzai vadības atskaišu sistēmai. Profesionāla, augstas kvalitātes un precīza rēķinvedība ir stingrs vadības grāmatvedības pamats.

Mēs nodrošinām precīzas vadības atskaites, iekšējos kontroles rīkus, atbalstām jūs budžeta veidošanā un speciālu atskaišu veidošanā, ja tas ir nepieciešams.

Uzņēmuma dibināšana

Vai plānojat izvērst sava uzņēmuma darbību ārvalstīs? Ar lielāko prieku palīdzēsim jums visa procesa laikā, kā arī palīdzēsim jums mazināt riskus, kas saistīti ar jauna uzņēmuma dibināšanu.

Dibinot uzņēmumu ārvalstīs, ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzņēmuma veids un reģistrācija atbilstu vietējai likumdošanai. Mēs nodrošinām, ka izraudzītais veids jums ir visrentablākais.


Daudzi mūsu biroji ir ieguvuši starptautiski atzīto kvalitātes sertifikātu ISO 9001:2008, ko piešķir Bureau Veritas.

Sazināties ar mums

Email again:
Services