Leinonen Group er et pålitelig regnskapsselskap med blikket rettet mot fremtiden.

Vi har som mål å betjene og hjelpe både selskaper i utlandet og lokale virksomheter. For vår regionale kundeportefølje tilbyr vi faglige tjenester på et høyt nivå når du tar det neste skrittet – det globale markedet.

Vi har i dag 14 kontorer i 12 land, bemannet med 200 engasjerte regnskapsfagfolk.

Finner har alltid hatt ord på seg for å være ærlige, redelige og ha maksimal integritet som mål. De nevnte verdiene utgjør også grunnmuren hos Leinonen. De individuelle behovene til våre kunder er like viktige for oss som deres økonomiadministrasjon. Det er enkelt å samarbeide med oss, og vi strekker oss alltid litt lengre.

Vi anser vår solide kunnskap og ekspertise innen internasjonale aktiviteter og virksomheter i utenlandske markeder som vår største styrke. Porteføljen vår består i hovedsak av datterselskapene til internasjonale selskaper som har virksomheter i ett eller flere av landene der vi er til stede. Vi kan med stolthet si at det er vi som er ekspertene man henvender seg til når det dreier seg om særpregene og forskjellene i administrasjons- og virksomhetsmiljøene i ulike land. Vi besvarer spørsmålene du ikke en gang visste at du hadde i hodet.


Vi er fleksible og kundene kommer alltid først. Enten du trenger å etablere selskapet i utlandet, forbedre regnskapsføringen eller den økonomiske styringen og lønnsadministrasjonen, så er vi her for deg. Hvordan gjør vi det? Enten gjennom lokal tilstedeværelse eller bruk av et eget ERP-system.

leinonen partners contact country map leinonen partners contact country map

Tjenester

     

Regnskap

i tror på synergi. Våre regnskapsførere samarbeider med ditt team for å sørge for at all regnskapsinformasjon innfrir lokale og internasjonale standarder. Vi kan holde skattemyndighetene på avstand, slik at du kan konsentrere deg om å øke omsetningen mens vi tar oss av den rutinemessige økonomiske administrasjon av selskapet. Vi er en fleksibel, kundeorientert og pålitelig partner.

Lønnsadministrasjon

Penger er følsomme greier, og administrasjonen av de ansattes lønninger må alltid håndteres med den største omhu, tillit og punktlighet. Hos Leinonen utføres lønnsadministrasjon av eksperter som alltid er oppdatert på de siste endringene i lokale lover og regler.

Lønnsadministrasjon består av til dels kjedelige aktiviteter som alltid er i endring, dvs. anvendelse av ansettelseslover, overvåking lokale krav, utarbeidelse av kontrakter og vedlikehold av opplysninger om de ansatte. Med Leinonen ved din side behøver ikke du gjøre dette selv, ettersom vi gjør det for deg.

Andre økonomitjenester

Hvert selskap må ta seg av sine forretningstransaksjoner, men lokale myndigheter krever ofte spesifikke prosedyrer når det gjelder visse vilkår. Det lokale Leinonen-kontoret tar mer enn gjerne over alle disse langtekkelige og tidkrevende aktivitetene.

Hos Leinonen er administrasjonstjenester nært knyttet til våre regnskaps- og lønnsadministrasjonstjenester. Forretningsadministrasjonstjenester, dvs. behandling av betalinger, utstedelse av fakturaer eller registrering av merverdiavgift i henhold til lokale krav, håndteres enkelt av våre profesjonelle regnskapsførere.

Styringsrapportering

Alle beslutninger som tas av ledelsen bør være basert på et nøyaktig styringsrapporteringssystem. Det er profesjonell og nøyaktig regnskapsføring av høy kvalitet som gir det beste grunnlaget for styringsregnskapet.

Vi gir deg presise styringsrapporter, interne kontroller, støtte til budsjetteringen og ad-hoc-rapportering etter behov.

Etablering av selskap

Har du planer om å utvide virksomheten utenlands? Vi bistår deg mer enn gjerne med hele prosessen og hjelper til å minimere risikoene knyttet til å stifte et nytt selskap.

Ved etablering av et selskap i utlandet, er det livsviktig at selskapsformen og registreringen er i samsvar med lokal lovgivning. Vi sørger for at den valgte formen er den som er mest lønnsom for deg.

Skatt

I mange tilfeller er skatterådgivning hos Leinonen knyttet til regnskapstjenestene. Beskatningen av internasjonale virksomheter endres ofte og kan være vanskelig å forstå, selv om selskapet har virksomhet kun i ett land. Du har en ting mindre å bekymre deg om når vi hjelper deg med dette.

ADVOKATBISTAND

I noen kontorer tilbyr vi advokatbistand fra våre erfarne teammedlemmer. Ved andre kontorer har vi et håndplukket nettverk av lokale eksperter som står klar til å hjelpe deg med alle slags juridiske spørsmål. Du blir tatt godt vare på.


Mange av våre kontorer har oppnådd det internasjonalt anerkjente kvalitetssertifikatet ISO 9001:2008 gjennom Bureau Veritas.

VÅRE KUNDER

Det er stor variasjon blant kundene til Leinonen Group og vi ønsker å kunne tilby våre tjenester til selskaper av forskjellige størrelser og på forskjellige områder. Kundene våre er stort sett internasjonale selskaper med permanent virksomhet i vår tjenesteregion. I tillegg er mange av våre kunder datterselskaper eller filialer av større selskaper. Vi betjener også mange vellykkede og respekterte lokale selskaper, samt nyetablerte selskaper.

Selskaper

Regionale aktører

Entrepenører

Internasjonale selskaper

Lokale selskaper

Oppstartere

Latest articles

8

May

Leinonen Hviterussland er nå åpen for forretninger i Minsk

14

Feb

Leinonen styrker sin posisjon i Norge ved oppkjøp av Resultatcompagniet AS

14

Mar

Nye lokaler i Oslo sentrum 2016

Kontakt oss

Email again:
Services