Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

Om oss

Leinonen Group er et internasjonalt etablert regnskaps- og rådgivningsselskap med 25 års kunnskap og erfaring. Våre 12 kontorer er spredt på Skandinavia, Baltikum og det sentrale Øst-Europa – i til sammen 11 land: Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Bulgaria, Ungarn og Ukraina.

Vår tjenesteportefølje omfatter regnskap, lønnsadministrasjon, skatt, juss og rådgivningstjenester. Alle våre tjenester er spesialtilpasset dine forretningsbehov.

Vår misjon

Leinonen Group er et profesjonelt innleieselskap som tilbyr regnskaps- og økonomisk-administrative tjenester av høy kvalitet, slik at våre kunder kan fokusere på sin kjernevirksomhet, mens Leinonen tar seg av den økonomiske styringen av selskapet.

Leinonen-verdier

Høy etisk standard – det er veldig viktig for oss at vi overholder lover, forskrifter og alle inngåtte kontrakter. Vi samarbeider kun med enkeltpersoner og organisasjoner som etterlever de samme prinsippene.

Pålitelighet – kunden kan stole på oss og vår ekspertise. Det er viktig for oss å gjøre alt riktig og til rett tid, innenfor grensene som er avtalt med kunden. Som et konsern jobber vi sammen for å holde våre løfter til kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Vi håndterer sensitiv informasjon på en ansvarlig og forstandig måte.

Kundefokus – våre aktiviteter er basert på kundebehov. Vi behandler alle våre kunder som enkeltpersoner og forstår at forskjellige selskaper har forskjellige behov. Vi legger spesielt stor vekt på at arbeidet vårt har høy kvalitet og at behovene til kundene våre kan endre seg. Vi tar initiativet til å tilby kunder løsninger som gir dem merverdi.

Forbedringsengasjement – Vi har en oppriktig interesse i regnskapsfeltet og står alltid klare til å utvikle våre tjenester og kunnskaper videre. Vi tilbyr våre kunder avanserte og pålitelige løsninger som øker deres effektivitet og lønnsomhet, uten å gå på kompromiss med bærekraften. Vi følger med på utviklinger innen økonomiske styringstjenester og tilbyr de best mulige løsningene for kundene som kan stole på vår faglige sikkerhet.

Flinke mennesker – vår store styrke er flinke og engasjerte folk. Vi vedlikeholder våre ferdigheter gjennom opplæring, deling av kunnskap og ved å hjelpe hverandre. Vi støtter åpen og ærlig kommunikasjon ved kontorene og med kundene. Dette gir oss et stabilt og komfortabelt arbeidsmiljø.

VÅRE KUNDER

Internasjonale og lokale virksomheter

Det er stor variasjon blant kundene til Leinonen Group og vi ønsker å kunne tilby våre tjenester til selskaper av forskjellige størrelser og på forskjellige områder. Kundene våre er stort sett internasjonale selskaper med permanent virksomhet i vår tjenesteregion. I tillegg er mange av våre kunder datterselskaper eller filialer av større selskaper. Vi betjener også mange vellykkede og respekterte lokale selskaper, samt nyetablerte selskaper.


Betjeningen av krevende internasjonale, børsnoterte selskaper, har lært oss å levere omfattende rapportering som er spesialtilpasset kundenes behov. Siden vi vet hva som kreves, kan vi allokere ressurser og arbeide ustoppelig for kundenes beste. Bransjespesifikk ekspertise gjør at vi kan nå de nødvendige kvalitetsnivåene. Videre gir samarbeid med selskaper fra forskjellige bransjer oss verdifull innsikt som vi kan utnytte ved fremtidige utfordringer.

Internasjonale selskaper

Leinonen Group spesialiserer seg på å betjene internasjonale selskaper. Gjennom vår brede og unike nettverk av kontorer og partnere, er vi absolutt i stand til å støtte selskaper i deres internasjonaliseringsprosesser. Det er meget viktig for oss å innfri og opprettholde høye internasjonale krav. Våre finske røtter er en vesentlig del av og kjernen i vår forretningspraksis, fordi det gir oss en forståelse av vestlige forretningsverdier og -praksis. Dette legger grunnlaget for pålitelig og givende samarbeid med internasjonale kunder. Det at de fleste medlemmene av ledelsen i Leinonen enten har finsk eller nordisk bakgrunn understreker denne nordiske tradisjonen.


Det er aldri lett å tre inn i et nytt forretningsmiljø, men godt planlagte og støttede forretningsaktiviteter har mye større sannsynlighet for å lykkes. Vi er i stand til å arbeide innenfor stramme tidsrammer, følge bransjestandarder og kommunisere på flere språk i tillegg til det lokale språket.
Leinonen Group er til stede for å gi deg en fordel.


Lokale selskaper


Lokale kunder betjenes typisk av det lokale Leinonen-kontoret, som gir kunden all den nødvendige bistanden og ressursene som skal til for at regnskap, administrasjon og lønnsadministrasjon blir utført på best mulig måte. I tillegg kan kunden få råd om forskjellige forretningsspørsmål som internasjonalisering eller lokal lovgivning. Møter og nært samarbeid er en nødvendig del av ethvert forretningsforhold.

Det er viktig for alle kunder at vi tilpasser våre tjenester til kundens individuelle behov, men det er spesielt viktig for små og mellomstore selskaper som setter pris på fleksibel administrasjon. Lokale selskaper setter også pris på vår pålitelighet og internasjonale erfaring.
Leinonen støtter og tar seg av kundenes økonomi og hjelper dem derved, for eksempel, til å overvinne utfordringer og risikoer knyttet til start av en ny virksomhet og unngå vanskeligheter når de setter ut regnskapet.

SLUTT DEG TIL OSS

Hvis du er interessert i å jobbe for Leinonen Group eller ønsker å finne ut om opplæringsmuligheter i selskapet, ber vi deg å sende søknaden din per e-post til det lokale kontoret.

Hva tilbyr vi våre ansatte?

·       Vi tilbyr et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø
·       Vi garanterer en internasjonal atmosfære og utfordrende oppgaver
·       Vi sørger for moderne arbeidsutstyr
·       Vi fremmer egenutvikling og opplæring
·       Vi fester og drar på turer sammen
·       Vi feirer suksess for både team og enkeltpersoner
·       Vi har sommerdager for hele konsernet
·       Vi forstår behovene til våre medarbeidere

Mange av våre kontorer har oppnådd det internasjonalt anerkjente kvalitetssertifikatet ISO 9001:2008 gjennom Bureau Veritas.

Latest articles

23

Aug

Why should my business outsource accounting services?

24

May

Make it or break it - expanding your...

22

Feb

A very Finnish accounting firm

Kontakt oss

Email again:
Services