Redovisning och rådgivning sedan 1989

Om oss

Leinonen Group är ett internationellt etablerat bokförings- och rådgivningsföretag med 25 års kunskap och erfarenhet. Våra 12 kontor är spridda i Skandinavien, de baltiska staterna och Central- och Östeuropa - totalt 11 länder, dvs. Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Bulgarien, Ungern och Ukraina.

Vår serviceportfölj omfattar redovisning, lönehantering, beskattning, juridisk- och rådgivningstjänster. Alla våra tjänster är skräddarsydda för att passa era affärsbehov

Vårt uppdrag

Leinonen Group är ett professionellt outsourcingföretag som erbjuder högkvalitativa bokförings- och finansförvaltningstjänster, vilket gör att kunderna kan fokusera sig på sin kärnverksamhet medan Leinonen tar hand om företagets ekonomiska förvaltning.

Leinonens värden

Stränga etiska normer - Att följa lagen, föreskrifter och alla avtal som ingåtts är oerhört viktigt för oss . Vi samarbetar alltid med individer och organisationer som följer samma principer.

Tillförlitlighet - kunder kan lita på oss och vår expertis. Det är viktigt för oss att h allt gjort korrekt och i tid inom de tidsramar som avtalats med kunden. Som en grupp arbetar vi tillsammans för att hålla våra löften till kunder, anställda och partners. Vi hanterar känslig information på ett ansvarigt sätt och med omsorg.

Fokus på kunder - Vår verksamhet baseras på kundens behov. Vi behandlar alla våra kunder som individer och förstår att olika företag har olika behov. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt vår höga kvalitet och våra kunders förändrade önskemål. Vi erbjuder proaktivt lösningar för kunder som ger värde åt dem.

Redo att förbättra
- Vi har ett genuint intresse i redovisningsområdet och vi är alltid redo att vidareutveckla våra tjänster och kunskaper. Vi erbjuder våra kunder avancerade och pålitliga lösningar som ökar effektiviteten och lönsamheten, utan att äventyra hållbarheten. Vi följer utvecklingen i finansförvaltningstjänster och erbjuder bästa möjliga lösningar för kunder och de kan lita på vår professionalism.

Stora personligheter - Vår styrka är kompetent och engagerad personal. Vi tar hand om våra färdigheter genom att träna och dela kunskaper och hjälpa varandra. Vi stöder öppen och ärlig kommunikation på jobbet och med våra kunder. Detta skapar en stabil och bekväm arbetsmiljö.

VÅRA KUNDER

Internationella och lokala företag

Leinonen-koncernens kundkrets är mycket varierad och vi vill fortsätta erbjuda våra tjänster för företag av olika storlekar de som verkar i olika områden. Våra kunder är främst internationella företag med fast verksamhet i vår serviceregion. Dessutom är våra kunder dotterbolag eller filialer av större företag. Dessutom tjänar vi också framgångsrika och offentligt respekterade lokala företag, liksom nyetablerade företag.


Servering krävande internationella företag noterade på aktiemarknaden har utbildat oss att tillhandahålla omfattande rapportering som är unikt anpassad till kundens krav. Efter att ha förstått vad som krävs kan vi allokera resurser och arbeta kontinuerligt till förmån för kunden.
Branschspecifika kompetens gör det möjligt för oss att nå erforderliga kvalitetsnivåer. Dessutom ger samarbete med företag från olika branscher värdefulla insikter som vi kan utnyttja vid framtida utmaningar.

Internationella företag

Leinonen Group är specialiserat på att betjäna internationella företag. Genom vårt breda och unika internationella kontor och partnernätverk, kan vi verkligen stödja företag i deras internationaliseringsprocesser. Att möta och behålla höga internationella krav är oerhört viktigt för oss. En viktig del och kärnan i vår affärsverksamhet är de finländska rötterna som skapar förståelse för västerländska affärsvärden och affärspraxis. Detta ligger till grund för ett pålitligt och fruktbart samarbete med internationella kunder. För att förbättra den nordiska traditionen har majoriteten av Leinonens ledning antingen en finsk eller nordisk bakgrund.


Att börja arbeta i en ny affärsmiljö är aldrig lätt, men tack vare välplanerad och stödd affärsverksamhet är mycket mer sannolikt att lyckas. Vi kan arbeta inom strikta tidsfrister, följa branschstandarder och kommunicera på flera främmande språk utöver det lokala språket.
Leinonen Group finns alltid till hands för att arbeta för din skull.


Lokala företag

Lokala kunder betjänas typiskt av det lokala Leinonens kontor, vilket ger kunden all nödvändig hjälp och resurser för kvalitetsredovisning, administration och lönehantering. Dessutom får kund en råd inom olika affärsproblem, såsom internationalisering eller lokal lagstiftning. Möten och nära samarbete är en nödvändig del av ett lyckat förhållande.

Att anpassa våra tjänster till kundens individuella behov är avgörande för alla företag, men särskilt för små och medelstora företag, som uppskattar flexibiliteten i administrationen. Lokala företag värderar också vår trovärdighet och internationella erfarenheter.
Leinonen stöder och tar hand om sina kunders ekonomi och hjälper dem till exempel att övervinna utmaningarna och riskerna med att starta ett nytt företag och undvika svårigheter när de utkontrakterar sin redovisning

BLI EN AV OSS

Om du är intresserad av att arbeta på Leinonen-koncernen eller vill veta om utbildningsmöjligheter på företaget, skicka din ansökan till ditt lokala kontor.

Vad erbjuder vi till våra anställda?
·       Vi erbjuder en säker och bekväm arbetsmiljö
·       Vi garanterar en internationell atmosfär och utmanande uppgifter
·       Vi erbjuder moderna sätt att arbeta
·       Vi främjar självutveckling och utbildning
·       Vi fester och vandrar tillsammans
·       Vi firar både gemensamt och individuell framgång
·       Vi har sommardagar för hela gruppen (Group Summer Days)
·       Vi förstår våra anställdas behov

Många av våra kontor har uppnått det internationellt erkända kvalitetscertifikatet, ISO 9001: 2008, genom Bureau Veritas.

Latest articles

23

Aug

Why should my business outsource accounting services?

24

May

Make it or break it - expanding your...

22

Feb

A very Finnish accounting firm

Kontakta oss

Email again:
Services