Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Apsimestinis darinys ir dividendų apmokestinimo rizika

2017 m. lapkritį VMI atnaujino Pelno mokesčio įstatymo 32 straipsnio 6 dalies komentarą, kuriame pateikė kriterijus, padedančius nustatyti, kokie dariniai gali būti laikomi apsimestiniais.

Apsimestiniais dariniais gali būti laikomi transakcija, sandoris, schema, operacija, įsipareigojimas ar kitokio pobūdžio susitarimas, kurio pagrindu sukuriama struktūra agresyviam mokesčių planavimui įgyvendinti. Mokesčių administratorius vertins, ar darinys buvo sukurtas dėl svarių komercinių priežasčių, kurios atspindi ekonominę realybę, ar dėl mokesčių planavimo tikslų.

Mokesčių administratorius pateikė sąrašą aplinkybių, kurios gali būti vertinamos, norint įsitikinti, ar darinys yra apsimestinis:
·       vieneto vadovai ar valdymo organai neturi tinkamos kvalifikacijos eiti tokias pareigas;
·       vienete nėra darbuotojų arba jų yra per mažai deklaruojamai veiklai vykdyti;
·       vieneto darbuotojai neturi tinkamų įgaliojimų sutartoms funkcijoms atlikti;
·       vieneto darbuotojų patirtis, kompetencijos, darbo funkcijų vykdymui skiriamas laikas neatitinka vieneto veiklos pobūdžio ir / ar minimalių reikalavimų;
·       svarbiausi vieneto sprendimai nėra priimami to vieneto vadovų ar valdymo organų;
·       vieneto valdybos narių susirinkimai vyksta ne įsisteigimo (įregistravimo) valstybėje;
·       vienetas nevykdo realios aktyvios veiklos (pvz., nėra produkcijos);
·       vieneto pajamos yra tik pasyvios veiklos pajamos;
·       įsisteigimo valstybėje nėra faktinio vieneto būvimo (nėra patalpų, įrangos ir pan.), jei jos reikalingos veiklos vykdymui;
·       vienetas neturi banko sąskaitos jurisdikcijoje, kurioje yra įregistruotas;
·       vieneto veikimo laikas trumpas arba jis įsteigiamas prieš pat dividendų mokėjimą;
·       kitos aplinkybės.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad mokesčių administratorius komentuoja, jog visos sandorių aplinkybės bus vertinamos kompleksiškai, t.y. jeigu vienetas atitiks kai kurias aukščiau nurodytas aplinkybes, tai jis nebus automatiškai laikomas apsimestiniu dariniu, bet bus vertinamos visos sandorio aplinkybės.

Daugiau informacijos galite rasti: link

08.12.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services