Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

AR ESATE PASIRUOŠĘ NAUJIEMS PRANEŠĖJŲ ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS LIETUVOJE?

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas Lietuvoje įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.

 

Koks Pranešėjų apsaugos įstatymo tikslas?

 

Įstatymas nustato pranešėjų teises ir pareigas, taip pat reguliuoja šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, kuomet pranešėjai informuoja apie pažeidimus, kurie gali turėti įtakos viešajam interesui.

 

Kas yra pranešėjas?

 

Pranešėjas yra fizinis asmuo, kuris informuoja ar atskleidžia informaciją apie galimą teisės aktų pažeidimą, kuris gali pažeisti viešajį interesą ir ši informacija gauta vykdant jo/ jos darbo funkcijas. Pažeidimas šio teisės akto kontekste suprantamas kaip tikėtinai nusikalstama veikla, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat sunkus etikos normų pažeidimas ar kitoks viešojo intereso pažeidimas.

 

Kokias pareigas darbdaviams nustato naujasis reguliavimas?

 

Viešosios institucijos bei privatūs juridiniai asmenys turintys daugiau nei 50 darbuotojų privalo įgyvendinti žemiau nurodytas pareigas:

· įdiegti vidinius kanalus, kuriais pranešėjai galėtų informuoti apie pažeidimus, t. y. vidinių kanalų, kuriais darbuotojai galėtų saugiai pranešti apie pažeidimus ir būtų užtikrinta šių darbuotojų apsauga, diegimas;

· paskirti atsakingą asmenį ar grupę asmenų (kompetentingų asmenų), kurie administruoja vidinį pranešimų kanalą, tiria gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina pranešėjų konfidencialumą;

· informuoti darbuotojus apie paskirtą atsakingą asmenį ar asmenų grupę, pateikti jų kontaktus, taip pat informuoti apie procedūrą dėl pranešimų apie pažeidimus pateikimo.

 

Atsakomybė už reikalavimų neįgyvendinimą

 

Atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatymo neįgyvendinimą apibrėžiama Lietuvos Administracinių nusižengimų kodekse. Atkreipiame dėmesį, kad remiantis Administracinių nusižengimų kodekso 5551 straipsniu, baudos už pažeidimus arba Pranešėjų apsaugos įstatymo neįgyvendinimą siekia nuo 140 EUR iki 4.000 EUR.

 

Kaip Leinonen gali padėti Jūsų bendrovei įgyvendinti naujuosius reikalavimus?

 

Leinonen teisininkai su malonumu Jūsų bendrovei padės įgyvendinti naujuosius reikalavimus: 

· parengiant informacijos apie pažeidimus teikimimo tvarką/ politiką;

· paruošiant pranešimų formas;

· nustatant pranešėjų apsaugos gaires;

· parengiant susitarimą dėl konfidencialios informacijos saugojimo;

· ruošiant kitus susijusius dokumentus;

· teikiant konsultacijas, susijusias su Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimu.


Informacija aukščiau buvo paruošta Leinonen teisininkų komandos.
27.05.19


Author:

linkedin icon image logo
Živilė Mikolaitienė

Živilė Mikolaitienė

Senior Legal Advisor

Mobile: +370 656 73318

Email: zivile.mikolaitiene(at)leinonen.lt

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services