Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Atidedama Europos Tarybos reglamento ES 2017/2454 taikymo data

Norime informuoti, jog dėl nenumatyto COVID-19 krizės protrūkio ir reikšmingo jo poveikio valstybėms narėms Europos Komisija nusprendė pakeisti prioritetus ir perskirstyti išteklius, skirtus dokumentų rinkinio dėl elektroninei prekybai taikomo PVM įgyvendinimui, ir juos skirti kovai su COVID-19 pandemija.

Pagal Europos Tarybos reglamentą ES 2017/2454 nuo 2021 m. sausio 1 d. turėjo įsigalioti šie pakeitimai:

·Specialios schemos turėjo būti pradėtos taikyti nuotolinei prekybai prekėmis bei kitoms paslaugoms, todėl yra išplečiamos taisyklės, pagal kurias registravimosi valstybė narė ir vartojimo valstybės narės teiks viena kitai informaciją bei registravimosi valstybė narė perves pinigus vartojimo valstybėms narėms

·Nustatoma, kokią informaciją specialių schemų taikymo tikslais turi pateikti apmokestinamasis asmuo bei kokią informaciją šiais tikslais valstybės narės turi perduoti viena kitai.Aukščiau minėta speciali schema yra skirta elektroniniu būdu teikiamoms prekėms. Šia specialia schema galės naudotis bet kuris neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo, vykdantis prekių nuotolinę prekybą neapmokestinamiesiems asmenims kitose valstybėse narėse, kuris turės galimybę pasirinkti registracijos valstybę narę ir joje jam bus suteiktas atskiras PVM registracijos kodas. Kitaip tariant, iki aukščiau minėto reglamento įsigaliojimo datos, nuotolinę prekybą vykdančios įmonės turėjo registruotis PVM mokėtojomis valstybėse narėse, į kurias buvo tiekiamos prekės, jeigu viršijo šalies nustatytą ribą (Lietuvoje privaloma PVM registracija nuotolinę prekybą vykdančioms įmonėms suteikus prekių, kurių vertė viršija EUR 35.000 per kalendorinius metus). Pagal naująjį reglamentą, nuotolinę prekybą vykdančioms įmonėms nebereikės registruotis kitose valstybėse narėse PVM mokėtojomis. Jos savo valstybėse narėse turės teikti PVM deklaracijas, nurodant už kokią sumą buvo suteikta prekių ir/ar paslaugų kitoje valstybėje narėje, bei paskaičiuotą PVM sumokėti į nurodytą sąskaitą. Tuo tarpu valstybė narė paskirstys gautą PVM atitinkamai kitoms valstybėms narėms, kuriose buvo suteiktos prekės ir/ar paslaugos.

Europos Tarybos reglamentas ES 2017/2454 turėjo būti taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d., tačiau EK sprendimu taikymo data pakeista į 2021 m. liepos 1 d.Jeigu turite papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Leinonen Mokesčių komandą. Mūsų komanda su malonumu gali suteikti PVM deklaravimo, intrastato deklaravimo bei kitas mokestines paslaugas.

Aukščiau išdėstyta informacija yra paruošta Leinonen mokesčių komandos.


04.02.21


Author:

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services