Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Atnaujintas PVMĮ 79 straipsnio komentaras

  • PVM sąskaitos faktūros turi būti išrašomos tik prekių tiekimo (paslaugų teikimo) atvejais, ir jos negali būti išrašomos patirtoms išlaidoms kompensuoti (subsidijoms), pinigų gavimo ar kitais atvejais.
  • Teikiant tam tikras draudimo ir finansines paslaugas (nurodytas PVMĮ 27 ir 28 straipsniuose) PVM sąskaita faktūra išrašoma tik tais atvejais, jeigu draudimo ir finansines paslaugos teikiamos šalies teritorijoje ir jas teikia Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo ar užsienio apmokestinamasis asmuo per padalinį, esantį šalies teritorijoje. 
  • Jeigu prekių tiekimas (paslaugų teikimas) vyksta tarp ES valstybių narių, PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės (įskaitant ilgiau negu vieną kalendorinį mėnesį tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas)), 15 dienos.
  • PVM sąskaitos faktūros neišrašomos, kai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams teikiamos (tiekiamos) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), administravimo ir kitos paslaugos (prekės), susijusios su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimu.
  • Reikalavimas išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už gautą avansą, kai prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, nėra taikomas, kai prekės tiekiamos į kitą valstybę narę.

23.10.15


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services