Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Atnaujintos taisyklės dėl susitarimo su VMI dėl būsimų sandorių apmokestinimo

Žemiau pristatome pagrindinius pakeitimus:

  • taisyklėse buvo papildyta informacija apie VMI darbo grupę, kuri nagrinėja prašymus, t.y. kaip ji sudaroma, kaip vyksta sprendimų priėmimas bei kas gali būti grupės nariais;
  • nagrinėjant prašymą, VMI turi teisę organizuoti susitikimą su mokesčių mokėtojo atstovais, susitikimo metu aptarti iškilusius klausimus;
  • jeigu VMI prašo mokesčių mokėtojo pateikti papildomus dokumentus arba kai kreipiamasi į kitos valstybės mokesčių administratorių, prašymo nagrinėjimas yra sustabdomas;
  • sprendimą nenagrinėti prašymo VMI gali priimti per 30 kalendorinių dienų (anksčiau buvo per 20 darbo dienų);
  • VMI turi teisę nenagrinėti prašymo, jeigu prašymas pateiktas dėl mokesčių dydžio arba Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų delspinigių;
  • VMI nepriima sprendimo bei atsakymą į paklausimą pateikia bendra tvarka, kai mokesčių mokėtojas kreipiasi į mokesčių administratorių dėl:
    •  sprendimo priėmimo nesudėtingais klausimais arba
    • kai mokesčių mokėtojas kreipiasi į mokesčių administratorių dėl tapataus klausimo, kuris nagrinėjamas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme arba Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Taisykles galima rasti čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/18c2ced070ae11e7aefae747e4b63286?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c8e76fce-53f1-45c2-b169-a78a1da00b1d

18.08.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services