Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Būkime pasiruošę potencialiai antrajai bangai!

Pirmoji COVID-19 banga šalis užklupo netikėtai. Nei valstybinės institucijos, nei visuomenė, nei bendrovės šiai pandemijai nebuvo pasirengusios. Pirmosios bangos metu kilo panika – bendrovės turėjo įdiegti apsaugos procesus, ofisus perkelti į namus, o valdžios atstovai startavo su chaotiškų teisės aktų pokyčių lavina, prie kurios verslas privalėjo nedelsiant taikytis.

Vasaros periodu situacija Lietuvoje aprimo, dalis bendrovių grįžo į biurus, sumažino apsaugos priemonių taikymą taip pat dalinai buvo atnaujintas tarpvalstybinis mobilumas.

Artėjant rudens sezonui COVID-19 susirgimų statistika Lietuvoje kinta ne į gerąją pusę, tad valdžios institucijos, reaguodamos į susirgimų statistikos pokyčius, grąžina saugumo priemones bei rekomendacijas.

Atsižvelgiant į situacijos tendenciją, savo klientams norime priminti, kaip pasiruošti potencialiai antrajai pandemijos bangai, kad bendrovių interesai būtų maksimaliai apsaugoti.

Nuotolinis darbas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 52 str. nustato, kad nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį, su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu.

Nurodyta DK nuostata taip pat numato, kad dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu.

Remiantis DK 52 str., skiriant dirbti nuotoliniu būdu, raštu nustatomi:
- darbo vietos reikalavimai (jeigu tokie keliami);
- darbui suteikiamos naudoti darbo priemonės;
- aprūpinimo darbo priemonėmis tvarka;
- naudojimosi darbo priemonėmis taisyklės;
- nurodomas darbovietės padalinys, skyrius ar atsakingas asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą darbdavio nustatyta tvarka;
- darbuotojo patirtų papildomų išlaidų kompensacijos dydis (jeigu papildomos išlaidos patiriamos dėl darbo nuotoliniu būdu).

Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą DK reguliavimą, savo klientams norime priminti, kad skiriant darbuotojus dirbti nuotoliniu būdu, bendrovės privalo:
- su kiekvienu darbuotoju sudaryti susitarimą dėl nuotolinio darbo;
- nustatyti aukščiau išdėstytas nuotolinio darbo taisykles.

Apsaugos priemonių taikymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 1 d. numato, kad kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo pobūdį, darbuotojų skaičių ir kt.

Įstatymo 3 str. 2 d. įpareigoja būtent darbdavius darbuotojams sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 96 str., darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, gali užtraukti baudą iki 2.000 Eur.

Ką daryti darbdaviams?

Parenkite/ atnaujinkite tvarkas pagal Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) rekomendacijas bei jas įgyvendinkite.

VDI rekomendacijas galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.vdi.lt/AtmUploads/Darbdaviams.pdf

Įgyvendinę VDI rekomendacijas sumažinsite riziką dėl COVID-19 plitimo bendrovėje, taip pat sureguliuosite procesus susirgus bendrovės darbuotojui.

Taisyklėse rekomenduojama apsibrėžti:
- darbuotojų srautų valdymą;
- darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
- procesus dėl darbuotojų asmeninės higienos užtikrinimo;
- patalpų priežiūros ir dezinfekcijos tvarką;
- darbuotojų sveikatos stebėsenos taisykles;
- pavojaus užsikrėsti COVID-19 liga nuo trečiųjų asmenų (pirkėjų, klientų, lankytojų, interesantų, paslaugų gavėjų ar teikėjų ir kt.) valdymo procesą;
- pavojaus, įmonės darbuotojui patvirtinus COVID-19 ligą, valdymą;
- kitus, pagal jūsų bendrovės veiklą, aktualius aspektus.

Įgyvendinus aukščiau nurodytas rekomendacijas del apsaugos priemonių taikymo taip pat pasirašius susitarimus dėl nuotolinio darbo, bendrovė sumažins riziką dėl kylančios teisinės atsakomybės.

Leinonen teisininkų komanda, turinti ilgametę patirtį, gali jums padėti rengiant reikiamus dokumentus dėl nuotolinio darbo taikymo bei apsaugos priemonių įgyvendinimo.

Esant klausimams, nedelsiant galite kreiptis į mus.

24.08.20


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services