Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Darbo kodekso pakeitimai nuo rugpjūčio 1 d.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja nauji Darbo kodekso pakeitimai. Kviečiame susipažindinti su pagrindiniais pokyčiais:


1. Su darbo santykiais susijusi informacija, tokia kaip darbo sutartis, pareigybės aprašymas, darbuotojui, kuris yra užsienietis, turi būti išdėstyta lietuvių kalba ir kita kalba, suprantama tokiam darbuotojui. Tai reiškia, kad jeigu įmonė sudaro sutartį su anglakalbiu asmeniu, darbo sutartis, pareigybės aprašymas ir kiti su darbo santykiais susiję dokumentai turi būti surašyti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba;

2. Pakoreguotas darbuotojo išbandymo terminas, kai darbo sutartis sudaroma trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui – išbandymo terminas turi būti proporcingai sutrumpintas sutarties terminui;

3. Darbo sutartis darbuotojo iniciatyva gali būti nutraukta dėl svarbių priežasčių, suteikiant darbuotojui teisę nutraukti darbo sutartį rašytiniu pareiškimu, įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas, jeigu darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl to, kad slaugo kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį;

4. Patrigubintas įspėjimo terminas darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atveju darbuotojams, sergantiems į sunkių ligų sąrašą įtraukta liga. Jeigu įprastiniu atveju daugiau nei metus dirbančio darbuotojo įspėjimo terminas yra 1 mėnuo, asmens, sergančio sunkia liga, įspėjimo terminas – 3 mėnesiai;

5. Darbuotojas darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių gali nutraukti įspėjęs darbdavį prieš 20 kalendorinių dienų, bet atleidimo data gali būti ankstesnė, kai darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti;

6. Išplėsta darbuotojų grupė, turinti teisę reikalauti dirbti ne visą darbo laiką ir kurių prašymas dirbti nuotoliniu būdu turi būti tenkinamas: įtraukti darbuotojai, auginantys vaiką iki 8 metų bei darbuotojai, slaugantys (prižiūrintys) kartu gyvenantį asmenį;

7. Darbdaviui numatyta pareiga tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kurį pateikia nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki 8 metų, darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, darbuotojas, pateikęs prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, jeigu dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai nesudarytų darbdaviui per didelių sąnaudų;

8. Darbuotojai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, gauna teisę į „mamadienius / „tėvadienius“ po 1 kartą per 3 mėnesius;

9. Darbuotojai, slaugantys kartu gyvenantį asmenį, gali pasinaudoti sveikatos priežiūros įstaigos rekomenduojamo laiko nemokamomis atostogomis;

10. Darbdaviui numatyta pareiga suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo dalyvauti.

 

Tikimės, jog ši informacija jums bus naudinga. Jei turėsite klausimų, nedvejodami kreipkitės

lithuania.legal@leinonen.eu.

 02.08.22


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

Susisiekite su mumis

Email again:
Services