Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Darbo kodekso pakeitimai, susiję su darbuotojais komandiruojamais į Lietuvą

Siekiant įgyvendinti Direktyvos (ES) 2018/957 nuostatas, nuo 2020 m. liepos 30 d. įsigalioja DK 108 ir 109 straipsnių pakeitimai. Šie pakeitimai aktualūs užsienio darbdaviams (tiek esantiems ES, tiek už jos ribų), komandiruojantiems darbuotojus į Lietuvą. Naujai įsigaliosiančių pakeitimų tikslas – suvienodinti šalyse dirbančių bei į ją komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygas.

 

Komandiruotė – darbo pareigų atlikimas kitoje vietoje, negu yra nuolatinė darbo vieta. Darbo kodekso pakeitimai bus taikomi komandiruojamiems darbuotojams, kurie atvyks į Lietuvą:

 

-     sutarties, sudarytos dėl darbų atlikimo ar paslaugų suteikimo pagrindu;

-     dirbti savo darbdavio filiale, atstovybėje ar padalinyje, esančiame Lietuvoje;

-     kaip laikinieji darbuotojai.

 

Papildomai atkreipiame dėmesį, jog tais atvejais, kuomet darbuotojas vyksta į komandiruotę kitoje šalyje, su tikslu dalyvauti konferencijoje, renginyje, mokymuose ar pan., t. y. vyks į verslo kelionę, toliau aptariami Darbo kodekso pakeitimai nebus taikomi.

 

Pagrindiniai Darbo kodekso pakeitimai yra šie:

-     įpareigojimas užtikrinti į Lietuvą komandiruojamiems darbuotojams ne minimalų, bet įprastą tai profesijai darbo užmokestį, numatytą teisės aktuose ar aukštesnėse nei darbdavio lygio kolektyvinėse sutartyse. Šis reikalavimas galėtų būti netaikomas (išskyrus laikinuosius darbuotojus) tais atvejais, jei komandiruotė truktų trumpiau nei 30 dienų.

 

-     galimybė į darbuotojo atlyginimą įskaičiuoti dienpinigius, tačiau tik tuo atveju, jei pagal komandiruojamo darbuotojo darbo sutarčiai taikytiną teisę yra galima atskirti dienpinigius nuo kitu faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų. Jei atskirti išlaidų nėra galima, dienpinigiai į darbo užmokestį nebus įtraukiami.

 

-     numatoma darbdavio pareiga užtikrinti darbuotojų garantijas, susijusias su darbuotojų apgyvendinimu, kai ne nuolatinėje darbo vietoje apgyvendinimą užtikrina darbdavys.

 

-     papildomų sąnaudų, patirtų keliaujant Lietuvoje į ir iš darbo funkcijų atlikimo vietos bei komandiruojant darbuotojus Lietuvoje ir į užsienį, kompensavimas (dienpinigiai, transporto, kelionės ir kitos išlaidos).

 

-     jei asmens komandiruotė truks ilgiau nei 12 mėnesių, neatsižvelgiant į darbo sutarčiai taikomą teisę, komandiruojamam darbuotojui bus taikomos visos DK nuostatos bei kiti darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai, kolektyvinės sutartys, išskyrus nuostatas dėl darbo sutarties sudarymo, pasibaigimo bei susitarimų dėl nekonkuravimo.

 

-     jei komandiruotė viršys 12 mėnesių laikotarpį, turės būti gaunamas Valstybinės darbo inspekcijos leidimas. Komandiruotė galės būti pratęsta ne ilgiau nei iki 18 mėnesių.

 

Dalis naujai įsigaliosiančių pakeitimų nebus taikomi kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivinius tarptautiniais maršrutais. Šių darbuotojų atžvilgiu bus taikomas Europos Komisijos iniciatyva pateiktas „Mobilumo paketas” – sisteminis kelių transporto srities teisės aktų pakeitimų rinkinys.29.07.20


Author:

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

Susisiekite su mumis

Email again:
Services