Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Darbo sutarties nutraukimas, darbuotojui padarius “tokius pačius” darbo pareigų pažeidimus

Praėjus jau dvejiems metams nuo naujojo darbo kodekso (DK) įsigaliojimo, laukti ir svarbūs teismų sprendimai pradeda formuoti DK taikymo praktiką.


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2019 m. liepos 5 d. priėmė nutartį (C. b. Nr. e3K-3-244-248/2019), plačiau interpretuojančią DK 58 str. 2 d. 2 p. taikymą, kai darbuotojas yra atleidžiamas dėl per 12 mėn. padarytų dviejų tokių pačių savo darbo pareigų pažeidimų.


DK nenumato, kas yra laikoma tokiu pačiu darbo pareigų pažeidimu, tad šis LAT sprendimas buvo išties reikalingas. Teisėjų kolegijos vertinimu, „ši sąlyga neturėtų būti aiškinama siaurai, kaip reikalavimas, jog pažeidimai būtų identiški, taip pat ir pernelyg plačiai – kad tokiu pačiu pažeidimu nebūtų pripažįstamas bet koks darbo pareigų pažeidimas.“ 


Teisėjų kolegijos vertinimu, tokiu pačiu pažeidimu laikytini darbo pareigų pažeidimai, padaryti toje pačioje veiklos srityje, kai netinkamai vykdytos pareigos yra panašaus pobūdžio, pavyzdžiui:

·  finansinės drausmės pažeidimai;

·   viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai;

·   viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimai;

·   pažeidimai darbų saugos reikalavimų srityje;

·   neatvykimas į darbą ar kitoks darbo laiko režimo ir naudojimo pažeidimas ir kt.


Darbdaviui yra svarbu įvertinti konkrečius darbuotojo įvykdytus pažeidimus ir nustatyti, ar jie realiai gali būti laikomi tokiais pačiais pagal darbdaviui sukeltas pasekmes.

Teismas taip pat aiškina, kad ar darbo pareigų pažeidimai laikytini tokiais pačiais, gali priklausyti ir nuo darbuotojo atliekamų funkcijų bei pareigų apimties ir įvairovės, pavyzdžiui:

· skirtingi kriterijai galėtų būti taikomi vadovaujantiems darbuotojams, atsakingiems už visą įmonės ar įstaigos veiklą bei didelę veiklos sritį;

·  ir atvirkščiai - darbuotojams, kurių veiklos sritis siaura, konkrečiai apibrėžta.


Dėl to teismas, nagrinėdamas ginčus dėl darbo sutarties nutraukimo aptariamu pagrindu, kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti, ar anksčiau užfiksuotas pažeidimas ir vėlesnis, padarytas per 12 mėn., gali būti laikomi tokiais pačiais.

Šioje konkrečioje byloje, darbdavys gan bendrai nurodė darbuotojos padarytus pažeidimus, formaliai referuodamas į darbdavio įstatų bei darbuotojos pareiginių aprašymų nuostatas, plačiau nekomentuodamas konkrečiai padaryto pažeidimo. LAT teigimu, bendrai nurodomi pažeidimai nėra pakankamas pagrindas spręsti, ar padaryti pažeidimai yra tokie patys.


Atsižvelgiant į LAT sprendimą, darbdavys, pageidaudamas atleisti darbuotoją už jo padarytus pažeidimus, ir siekdamas sumažinti galimo sprendimo apskundimo bei ginčų riziką, visų pirma turi įsivertinti:

·  kokie konkretūs darbo pareigų pažeidimai buvo padaryti;

·  ar antrasis pažeidimas yra padarytas per 12 mėnesių nuo įspėjimo apie pirmąjį pažeidimą;

·  ar padaryti pažeidimai gali būti vertinami kaip tokie patys (darbdavys turi tinkamai ir aiškiai suformuluoti, kodėl padaryti pažeidimai laikomi tokiais pačiais);

·  ar darbuotojas buvo tinkamai įspėtas apie padarytą pirmąjį pažeidimą ir darbdavio sprendimą dėl pažeidimo, laikantis DK 58 str. numatytos procedūros;

·  ar dokumentuose, kuriais įforminti pažeidimai, tinkamai atskleidžiamos pažeidimų aplinkybės bei detalės.

Susipažinti su LAT nutartimi galite paspaudę nuorodą: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=4b4802ce-5c4f-4e2d-bc4a-7a193e842a62


Maloniai primename, jog Leinonen teisininkų komanda gali jums padėti visais darbo teisės klausimais, įskaitant reikiamų dokumentų paruošimą bei aktualias teisines konsultacijas.

Informacija buvo paruošta Leinonen teisininkų komandos.


24.07.19


Author:

linkedin icon image logo
Živilė Mikolaitienė

Živilė Mikolaitienė

Senior Legal Advisor

Mobile: +370 656 73318

Email: zivile.mikolaitiene(at)leinonen.lt

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services