Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Darbo užmokesčio apmokestinimo pasikeitimai nuo 2019 m.

Šiuo metu nuo darbo sutartyje aptarto darbo užmokesčio skaičiuojami vadinamieji „darbuotojo“ ir „darbdavio“ mokesčiai:
·       „darbuotojo“ mokesčiais laikomi tie mokesčiai, kurie yra išskaičiuojami iš sutarto darbo užmokesčio:
o   15% gyventojų pajamų mokestis (GPM);
o   9% socialinis draudimo įmokos;
o   2% pensijų kaupimo įmokos (skaičiuojamas tik darbuotojui pasirinkus);
·       „darbdavio“ mokesčiais laikomi tie mokesčiai, kurie papildomai priskaičiuojami nuo sutarto darbo užmokesčio:
o   30,48%-33,50% socialinio draudimo įmokos;
o   0,7% garantinio fondo ir ilgalaikio nedarbo įmokos.

Taigi bendra darbo vietos kaina susideda iš darbo sutartyje sutarto bruto darbo užmokesčio sumos bei papildomai priskaičiuotų „darbdavio“ mokesčių.

Nuo 2019 m. nutarta beveik visus mokesčius padaryti išskaičiuojamais iš bruto darbo užmokesčio, t.y. nuo 2019 m.:
·       „darbuotojo“ mokesčiai išskaičiuojami iš sutarto darbo užmokesčio bus:
o   20% arba 27% GPM;
o   19,50% socialinis draudimo įmokos;
o   1,8% - 3% pensijų kaupimo įmokos (skaičiuojamas darbuotojui pasirinkus);
·       „darbdavio“ mokesčiai papildomai priskaičiuojami nuo sutarto darbo užmokesčio bus:
o   1,45% socialinio draudimo įmokos;
o   0,32% garantinio fondo ir ilgalaikio nedarbo įmokos.

Siekiant, kad mokesčių sistemos pasikeitimas neigiamai nepaveiktų darbuotojų uždirbamo neto atlyginimo, darbdaviams bus prievolė perskaičiuoti bruto atlyginimą. 2019 m. sausio 1 dienai bruto atlyginimas turės būti perskaičiuojamas, jį didinant 1,289 karto.

I dalyje žemiau pateikiame pavyzdį, kaip atrodytų darbo užmokesčio paskaičiavimas pagal dabar galiojančius ir nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojančius teisės aktus.

Taip pat nuo 2019 m. atsiranda šios naujovės:
·       įvedamos lubos socialinio draudimo įmokoms (plačiau žiūrėti II dalyje);
·       įvedamas progresinis gyventojų pajamų mokestis (plačiau žiūrėti III dalyje);
·       keičiasi neapmokestinamieji pajamų dydžiai (plačiau žiūrėti IV dalyje).

I. Darbo užmokesčio skaičiavimo pavyzdys

Žemiau pateikiame pavyzdį, kaip atrodytų darbo užmokesčio paskaičiavimas pagal dabar galiojančius ir nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojančius teisės aktus.

Pavyzdys remiasi prielaida, kad darbuotojas nekaupė ir nekaups pensijai papildomai bei darbuotojas nėra riboto darbingumo asmuo.

Palyginamieji darbo užmokesčio duomenys, Eur

 

 

2018 m.

2019 m.

Bruto darbo užmokestis

Detaliau žiūrėti

1000,00

1289,00

Pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis

IV d.

80,00

189,90

Gyventojų pajamų mokestis

III d.

138,00

219,82

Socialinis draudimo įmokos (darbuotojo)

II d.

90,00

251,36

Neto darbo užmokestis

 

772,00

817,82

Socialinis draudimas (darbdavio) įmokos

II d.

304,80

18,69

Garantinio fondo įmokos ir ilgalaikio nedarbo įmokos

II d.

7,00

4,12

Visa darbo vietos kaina

 

1311,80

1311,81


Kaip matote, iš lentelės aukščiau darbo vietos kaina, t.y. Bendrovės sąnaudos susijusios su darbo vieta, keičiasi minimaliai.

II. Socialinio draudimo tarifai

Pagrindiniai pasikeitimai, susiję su socialinio draudimo įmokomis yra:
·       „darbuotojo“ ir „darbdavio“ mokesčių tarifų pakeitimai;
·       lubų socialinio draudimo įmokoms įvedimas.

Lentelėje žemiau pateikiame palyginamąją informaciją apie šiuo metu galiojančius mokesčių tarifus bei jų pasikeitimus nuo 2019 m.

 

Soc. draudimo tarifas (darbuotojo)

Savanoriškas pensijų kaupimas (darbuotojo)

Soc. draudimo tarifas (darbdavio)

Garantinio fondo įmokos ir ilgalaikio nedarbo įmokos

Lubos socialinio draudimo įmokoms (išskyrus 6,98% papildomo sveikatos draudimo)

Iki 2018.12.31

9%

2%

30,48% - 33,50%

0,7%

N/A

Nuo 2019.01.01

19,50%

1,8% arba 3%

1,45%

0,32%

Pajamų iš darbo santykių dalis viršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)*

Nuo 2020.01.01

19,50%

2,1% arba 3%

1,45%

0,32%

Pajamų iš darbo santykių dalis viršijanti 84 VDU

Nuo 2021.01.01

19,50%

2,4% arba 3%

1,45%

0,32%

Pajamų iš darbo santykių dalis viršijanti 60 VDU

Nuo 2022.01.01

19,50%

2,7% arba 3%

1,45%

0,32%

Pajamų iš darbo santykių dalis viršijanti 60 VDU

Nuo 2023.01.01

19,50%

3%

1,45%

0,32%

Pajamų iš darbo santykių dalis viršijanti 60 VDU


III. GPM tarifai

Pagrindiniai pasikeitimai, susiję su GPM yra:
·       GPM tarifo pasikeitimas;
·       progresinis 27% GPM.

Lentelėje žemiau pateikiame palyginamąją informaciją apie šiuo metu galiojančius mokesčių tarifus bei jų pasikeitimus nuo 2019 m.

 

Standartinis GPM tarifas

Padidintas GPM tarifas

Kada taikomas padidintas tarifas?

Iki 2018.12.31

15%

N/A

N/A

Nuo 2019.01.01

20%

27%

Pajamų iš darbo santykių dalis viršijanti 120 VDU*

Nuo 2020.01.01

20%

27%

Pajamų iš darbo santykių dalis viršijanti 84 VDU*

Nuo 2021.01.01

20%

27%

Pajamų iš darbo santykių dalis viršijanti 60 VDU*

*neįskaitomos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

IV. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Nuo 2019 m. keičiasi neapmokestinamojo pajamų dydis riboto darbingumo darbuotojams bei kintamo neapmokestinamojo pajamų dydis.

Žemiau pateikiame palyginamąją informaciją apie šiuo metu galiojančius neapmokestinamuosius pajamų dydžius bei jų pasikeitimus nuo 2019 m.
 

 

Kintamas mėnesinis neapmokestinamasis dydis (NPD) (formulė)

Neapmokestinamasis dydis riboto darbingumo darbuotojams

0-25%

30-55%

Iki 2018.12.31

NPD=380-0.50*(DU-MMA)

450 EUR

390 EUR

Nuo 2019.01.01

NPD=300-0.15*(DU-MMA)

353 EUR

308 EUR

Nuo 2020.01.01

NPD=400-0.20*(DU-MMA)

453 EUR

408 EUR

Nuo 2021.01.01

NPD=500-0.23*(DU-MMA)

553 EUR

508 EUR

 

 

 

 

Formulėje naudojami šie žymėjimai:
·       DU – su darbo santykiais susijusios mėnesinės pajamos;
·       MMA – minimali mėnesinė alga, galiojanti tų metų sausio 1 d.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. atsakingos institucijos privalės priimti susijusius įgyvendinamuosius teisės aktus. Apie naujienas apie priimtus aktualius teisės aktus skelbsime savo el. puslapyje leinonen.eu.

Jeigu norėtumėte turimus klausimus aptarti detaliau, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais.
 
16.08.18


Author:

linkedin icon image logo
Evelina Dausėnaitė

Evelina Dausėnaitė

Head of Tax & Legal

Mobile: +370 699 77637

Email: evelina.dausenaite(at)leinonen.lt

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

Susisiekite su mumis

Email again:
Services