Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas – nepanaudotų vietinių skrydžių bilietų apmokestinimas PVM

ESTT išaiškino, jog oro transporto bendrovės vietinių skrydžių bilietų išdavimas yra apmokestinamas PVM ir tais atvejais, kai keleiviai nepanaudoja bilietų bei jiems negali būti grąžinta suma už juos. Ši suma nėra laikoma kompensacija, skirta atlyginti žalą, kurią bendrovė patyrė keleiviui nepasirodžius, bet tai yra atlygis net ir tuo atveju, kai keleivis nepasinaudojo transportu. Apmokestinimo momentu laikomas momentas, kai gaunamas atlygis už bilietą.

Tuo atveju, kai trečiasis asmuo prekiauja oro transporto bendrovės bilietais jos sąskaita pagal frančizės sutartį ir jai už išduotus vietinius skrydžio bilietus, kuriais nepasinaudota, oro transporto bendrovė perveda fiksuotą sumą, lygią atitinkamų oro linijų metinės apyvartos procentinei daliai, minėta fiksuota suma yra suma, apmokestinama kaip atlygis už šiuos bilietus, kadangi tarp suteiktų paslaugų ir šiuo pagrindu gauto atlygio egzistuoja tiesioginis ryšys.


05.02.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services