Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Informacijos teikimas VMI apie banko sąskaitas

Informacija, kuri turės būti pateikta apie nuolatinius Lietuvos gyventojus:
·       sąskaitų likutis kalendorinių metų gruodžio 31 d. (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5.000 eurų),
·       per kalendorinius metus gautų įplaukų dydis (jei to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15.000 eurų),
·       kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus skolinius įsipareigojimus finansų rinkos dalyviui, jeigu skolinių įsipareigojimų suma didesnė nei 290 eurų.

Taip pat informacija, kuri turės būti pateikta apie juridinius asmenis:
·       per kalendorinius metus gautų įplaukų dydis (jei to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15.000 eurų).

30.08.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services