Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Įsigaliojo naujas Administracinių nusižengimų kodeksas

Trumpai pristatome pagrindines naujienas, susijusias su juridinių asmenų ar jų filialų / atstovybių finansais:

  • Pagal Kodeksą gali būti skiriama ne mažesnė nei 10 EUR ir ne didesnė nei 6.000 EUR bauda už administracinius nusižengimus; 
  • Sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymas užtraukia 1.400 – 4.300 eurų baudą, o pakartotinis nusižengimas – 2.900 – 5.800 eurų baudą; 
  • Už kai kuriuos pažeidimus bus baudžiamas ne bendrovės vadovas, o nusižengimą atlikęs bendrovės darbuotojas – pvz., jeigu atsakingas darbuotojas neišduos kasos aparato kvito, bauda bus skiriama jam asmeniškai nuo 60 EUR iki 140 EUR; 
  • Už mokesčių slėpimą, kuris neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (šiuo metu 376,60 eurų), bus taikoma administracinė, o ne baudžiamoji atsakomybė ir užtraukia bauda nuo 150 EUR iki 600 EUR; 
  • Numatomas naujas atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindas – t.y. jeigu bendrovė vadovaujasi gauta priežiūrą vykdančios institucijos patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėliau yra pripažįstama klaidinga, bendrovei poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą nėra taikomos. Taip pat yra numatomos išimtys, kada šis pagrindas nėra taikomas. 

Daugiau informacijos galite rasti:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b

23.01.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services