Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Keičiasi nuostatos dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo vežimo paslaugoms

Vežimo paslaugos laikomos tiesiogiai susijusiomis su prekių importu / eksportu, kai jos yra tiesiogiai tiekiamos prekių siuntėjui ar prekių gavėjui.

Toks ESTT išaiškinimas keičia dabartinį PVM įstatymo 45 str. 1 d. taikymą. Kadangi pagal minėto straipsnio komentarą suprantama, jog eksportuojamų / importuojamų prekių vežimo paslaugos teikiamos per ekspeditorių gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas abiejose grandyse (t.y. vežėjas – ekspeditorius, ekspeditorius – užsakovas).

2017 m. liepos 20 d. Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI) išleido informacinį pranešimą, kuriame informuoja, jog  atsižvelgiant į šios ir kitų ESTT bylų argumentaciją dėl tiesiogiai su atitinkamą statusą turinčiomis prekėmis susijusių paslaugų apibrėžimo (ir apmokestinimo PVM) bus priimtas sprendimas keisti PVM įstatymo komentarą ir vietoje 0 proc. PVM tarifo taikyti standartinį PVM tarifą. Pažymėtina, jog toks apmokestinamas būtų taikomas tik į ateitį po komentaro pakeitimo.  

ESTT sprendimą galite rasti čia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192246&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=307857

VMI pranešimą galite rasti čia:
http://www.vmi.lt/cms/naujienos8/-/asset_publisher/MeVS3wJH5kLM/content/del-europos-sajungos-teisingumo-teismo-bylos-c-288-16-taikymo
21.07.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services