Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Keičiasi nuostatos dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo vežimo paslaugoms

Vežimo paslaugos laikomos tiesiogiai susijusiomis su prekių importu / eksportu, kai jos yra tiesiogiai tiekiamos prekių siuntėjui ar prekių gavėjui.

Toks ESTT išaiškinimas keičia dabartinį PVM įstatymo 45 str. 1 d. taikymą. Kadangi pagal minėto straipsnio komentarą suprantama, jog eksportuojamų / importuojamų prekių vežimo paslaugos teikiamos per ekspeditorių gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas abiejose grandyse (t.y. vežėjas – ekspeditorius, ekspeditorius – užsakovas).

2017 m. liepos 20 d. Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI) išleido informacinį pranešimą, kuriame informuoja, jog  atsižvelgiant į šios ir kitų ESTT bylų argumentaciją dėl tiesiogiai su atitinkamą statusą turinčiomis prekėmis susijusių paslaugų apibrėžimo (ir apmokestinimo PVM) bus priimtas sprendimas keisti PVM įstatymo komentarą ir vietoje 0 proc. PVM tarifo taikyti standartinį PVM tarifą. Pažymėtina, jog toks apmokestinamas būtų taikomas tik į ateitį po komentaro pakeitimo.  

ESTT sprendimą galite rasti čia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192246&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=307857

VMI pranešimą galite rasti čia:
http://www.vmi.lt/cms/naujienos8/-/asset_publisher/MeVS3wJH5kLM/content/del-europos-sajungos-teisingumo-teismo-bylos-c-288-16-taikymo
21.07.17


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

16

Oct

Keičiasi mokestinių pagalbos priemonių taikymo terminai

24

Aug

Būkime pasiruošę potencialiai antrajai bangai!

Susisiekite su mumis

Email again:
Services